Výzva č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I

Řídicí orgán OP JAK dne 27. 7. 2022 vyhlašuje výzvu č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I, jejímž cílem je umožnit v jednotlivých krajích České republiky rozvoj kapacit a kompetencí přispívajících k vytváření podmínek pro posilování inteligentní specializace, rozvoje inovačních ekosystémů a rozvoje spolupráce mezi aktéry napříč sférami tzv. triple/quadruple helix v souladu s prioritami definovanými Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky 2021–2027 a její regionální dimenzí. Ukončení příjmu žádostí je stanoveno do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí ŘO, nejpozději do 27. 7. 2023 ve 12:00:00 hod.

Text výzvy je k dispozici v sekci ZDE.