Aktualizace Výsledků šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru za rok 2022

ŘO OP JAK informuje žadatele o aktualizaci přílohy „Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru“ výzev „č. 02_22_004 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I, č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+I a č. 02_23_014 Open Science I“.

Příloha zohledňuje údaje o průměrném výdělku za rok 2022 zveřejněné na webovém portálu www.ispv.cz a je platná pro žádosti o podporu podané v MS2021+ ode dne 28. 4. 2023. 

Příloha je k dispozici v sekci Dokumenty u výzvy č. 02_22_004 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I ZDE, u výzvy č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+I  ZDE a u výzvy č. 02_23_014 Open Science I ZDE.