Výzva č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce

28. června 2023 - 14. února 2024

Zbývá 141 dní na podání


Celková alokace

1 750 mil. Kč

Počet předložených žádostí

0

Předložené žádosti

0

Počet podpořených žádostí

0

Podpořené žádosti

0

Zbývající alokace

1 750 mil. Kč


Aktualizováno 11. 9. 2023

Text výzvy Mezisektorová spolupráce

26. 06. 2023 - 11:47| pdf| 552.00 kB

Prohlášení o přijatelnosti - žadatel

27. 06. 2023 - 06:48| docx| 288.66 kB

Prohlášení o přijatelnosti - partner

27. 06. 2023 - 06:49| docx| 288.51 kB

Declaration of eligibility of partner

27. 06. 2023 - 06:52| docx| 252.93 kB

Studie proveditelnosti

27. 06. 2023 - 06:54| docx| 628.58 kB

Harmonogram klíčových aktivit

27. 06. 2023 - 06:56| xlsx| 156.70 kB

Realizační tým

27. 06. 2023 - 06:57| xlsx| 28.65 kB

Komentář k rozpočtu

27. 06. 2023 - 07:00| xlsx| 44.83 kB

Soulad s RIS3 strategií

27. 06. 2023 - 07:01| docx| 359.90 kB

Statement of compliance with state aid rules

27. 06. 2023 - 07:12| docx| 289.31 kB

Kalkulačka jednorázové částky (b1)

27. 06. 2023 - 07:13| xlsx| 46.54 kB

Smlouva o partnerství

27. 06. 2023 - 07:29| docx| 306.43 kB

Prokázání vlastnické struktury

27. 06. 2023 - 07:22| docx| 283.46 kB

Vzor právního aktu

26. 06. 2023 - 11:47| docx| 247.96 kB

Vzor základních parametrů projektu

25. 07. 2023 - 08:07| docx| 294.18 kB

Metodický dopis č. 1 (publicita) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 2

Řídicí orgán OP JAK vydal s účinností od 1. 8. 2023 Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 2, který se týká povinnosti realizátorů strategických projektů  a projektů s celkovými výdaji nad 10 mil. Eur uspořádat do konce realizace projektu komunikační akci s přizváním zástupců Evropské komise za podmínek uvedených v kap. […]

Číst více

Výzva č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce

Řídicí orgán OP JAK dne 28. 6. 2023 vyhlašuje výzvu č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce, jejímž cílem je podpora spolupráce mezi VO a aplikační sférou s důrazem na konkrétní společné výzkumné záměry, budoucí aplikovatelnost výsledků a budování dlouhodobého partnerství. Ukončení příjmu žádostí je stanoveno do 14. 2. 2024 do 14:00:00 hod. Text výzvy je k dispozici […]

Číst více

Přes 4 miliardy korun na spolupráci výzkumných organizací s aplikační sférou

Praha, 28. června 2023 – Operační program Jan Amos Komenský podpoří spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou. Alokace je v součtu více než 4 miliardy korun z evropských fondů. Vyhlašované výzvy Mezisektorová spolupráce a Mezisektorová spolupráce pro ITI jsou v souladu s Národní RIS3 strategií, což zajistí, že podpora půjde skutečně tam, kde má Česká republika potenciál. Dnes […]

Číst více
12. 9.
9:30 - 15:00

Distanční seminář pro žadatele – Výzva č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce a výzva č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI

Místo konání: MS Teams – registrovaní účastníci obdrží odkaz k přihlášení na seminář a prezentaci den před konáním semináře.

Více informací