Zveřejnění záznamu ze semináře pro žadatele výzev č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce a č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje záznam z distančního semináře pro žadatele o finanční podporu z výzev č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce a č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI, který se uskutečnil dne 12. září 2023.

Záznam ze semináře je dostupný ke shlédnutí ZDE. Pod videem naleznete (po kliknutí na tlačítko „ZOBRAZIT VÍCE/SHOW MORE“) program semináře s interaktivní stopáží.

Prezentace ze semináře je dostupná ke stažení ZDE.

UPOZORNĚNÍ: S ohledem na změnu výzvy zveřejněnou dne 23. 10. 2023 si Vás dovolujeme upozornit na upřesnění informací, jež byly uvedeny v prezentaci semináře pro žadatele konaného 12. září 2023, které se týkají možnosti GBERových a zahraničních subjektů podílet se na aktivitě 1 Řízení projektu:

  • Základní informace k aktivitám – zde je v dokumentaci k výzvě nově explicitnědoplněna možnost realizace aktivity 1 Řízení projektu subjektům v režimu dle GBER a zahraničním subjektům (výzkumné organizace i subjekty dle GBER)podílejícím se na realizaci projektu;
  • Územní způsobilost mimo území ČR, a to na území států EU a dále na území států, které jsou součástí skupiny zemí přidružených k účasti v programu Horizont Evropa a na území království Velké Británie a Severního Irska, je nově explicitně rozšířena i na aktivitu 1 Řízení projektu.