Mezisektorová spolupráce: 18 projektů za téměř 1,8 miliardy korun

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje přehled 18 žádostí z výzvy č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce, které úspěšně prošly všemi fázemi hodnocení, obdržely nejvyšší počet bodů (v rámci skupiny pro výběr projektů, popř. celkově), a jsou doporučeny k financování.

Do seznamu doporučených projektů byl z každé skupiny pro výběr projektů vybrán projekt na prvním místě v pořadí dle svého bodového hodnocení, a to sestupně od projektu s nejvyšším počtem bodů. Tímto způsobem bylo vybráno 9 projektů. Dále byly do seznamu doporučených projektů zařazeny zbývající projekty bez ohledu na příslušnost ke skupině pro výběr projektů, v pořadí dle bodového hodnocení, sestupně od projektu s nejvyšším počtem bodů, a to až do výše disponibilní alokace výzvy. Tímto způsobem bylo vybráno dalších 9 projektů.

Přehled dle skupin (oborů)
Přehled dle bodů

Původní alokace výzvy ve výši 1 750 000 000 Kč byla navýšena na 1 761 000 000 Kč s cílem podpořit všechny čtyři žádosti umístěné na 15.-18. místě, které obdržely stejný počet bodů (171 bodů).