Aktualizace výzvy MEZISEKTOROVÁ SPOLUPRÁCE – navýšení alokace výzvy

Řídicí orgán OP JAK dne 10. 7. 2024 uveřejňuje změnu výzvy č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce. Touto změnou dochází k navýšení alokace z 1 750 000 000 na 1 761 000 000 Kč. Navýšení umožní podpořit více kvalitních předložených žádostí o podporu, které uspěly v hodnoticím procesu. Ostatní informace a podmínky uvedené ve výzvě a související dokumentaci se nemění.

Více informací o výzvě č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce