ŘO OP JAK zveřejňuje Zápisy z jednání Hodnoticích komisí pro hodnocení projektů (Mezisektorová spolupráce)

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápisy z jednání Hodnoticích komisí pro hodnocení projektů (Mezisektorová spolupráce) v prioritě 1 OP JAK, která se konala ve dnech 27. 3. 2024, 3. 4. 2024, 4. 4. 2024, 5. 4. 2024, 9. 4. 2024, 11. 4. 2024, 12. 4. 2024, 15. 4. 2024, 18. 4. 2024, 23. 4. 2024, 26. 4. 2024, 29. 4. 2024, 2. 5. 2024, 3. 5. 2024, 14. 5. 2024, 16. 5. 2024, 17. 5. 2024, 20. 5. 2024, 24. 5. 2024, 27. 5. 2024, 29. 5. 2024, 30. 5. 2024, 3. 6. 2024, 12. 6. 2024, 13. 6. 2024, 14. 6. 2024, 19. 6. 2024 a 28. 6. 2024.

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou žadatelé v této výzvě obracet na Ing. Janu Královou (Jana.Kralova1@msmt.cz). Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno prostřednictvím interní depeše v IS KP21+.

Zápisy jsou k dispozici ZDE.