Výzva č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ

30. srpna 2023 - 04. dubna 2024

Zbývá 191 dní na podání


Celková alokace

2 500 mil. Kč

Počet předložených žádostí

0

Předložené žádosti

0

Počet podpořených žádostí

0

Podpořené žádosti

0

Zbývající alokace

2 500 mil. Kč


Aktualizováno 11. 9. 2023


Příjem žádostí o podporu v systému IS KP21+ byl zahájen 14. 9. 2023. První uzávěrka bude 30. 9. 2023, další uzávěrky budou vždy poslední den každého následujícího měsíce až do 31. 1. 2024. Počínaje 1. 2. 2024 budou žádosti o podporu přijímány průběžně, a to až do data ukončení příjmu žádostí o podporu (4. 4. 2024).

Text výzvy ESF+ výzva pro VŠ

29. 08. 2023 - 11:28| pdf| 556.57 kB

Prohlášení o přijatelnosti žadatele

29. 08. 2023 - 11:50| docx| 288.42 kB

Studie proveditelnosti

29. 08. 2023 - 11:52| docx| 537.76 kB

Harmonogram klíčových aktivit

29. 08. 2023 - 11:55| xlsx| 148.18 kB

Realizační tým

29. 08. 2023 - 11:56| xlsx| 28.45 kB

Kalkulačka jednorázové částky (b1)

29. 08. 2023 - 11:57| xlsx| 46.53 kB

Prohlášení o přijatelnosti - partner

29. 08. 2023 - 11:59| docx| 287.99 kB

Smlouva o partnerství

29. 08. 2023 - 12:00| docx| 305.30 kB

Prokázání vlastnické struktury

29. 08. 2023 - 12:03| docx| 283.23 kB

Soulad s RIS3

29. 08. 2023 - 12:05| docx| 415.52 kB

Vzor – Podmínky

29. 08. 2023 - 12:12| docx| 235.20 kB

Vzor – Rozhodnutí

29. 08. 2023 - 12:12| docx| 238.24 kB

Vzor ZPP – příloha č. 1 k právním aktům

29. 08. 2023 - 12:12| docx| 288.05 kB

Vzor přílohy Seznam vytvořených produktů

29. 08. 2023 - 12:43| xlsx| 248.95 kB

Přes 15 miliard pro kvalitnější výuku na vysokých školách

Praha, 4. září 2023 – Operační program Jan Amos Komenský podpoří vzdělávací činnost na vysokých školách prostřednictvím jejího kvalitnějšího materiálního a infrastrukturního zázemí, úpravami studijních programů, rozvojem pedagogických a didaktických dovedností vysokoškolských učitelů i prostřednictvím podpory studentů se specifickými potřebami. Alokace tří vyhlašovaných výzev financovaných z ESF a ERDF je v součtu 15,3 miliardy korun. Tzv. trojvýzva […]

Číst více

Výzva č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ

Řídicí orgán OP JAK dne 30. 8. 2023 vyhlašuje výzvu č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ, jejímž cílem je podpořit vysoké školy v rozvoji dovedností a kompetencí jejich pracovníků, podpořit studenty a studenty se specifickými potřebami pomocí vhodných intervencí, které povedou ke snížení studijní neúspěšnosti a zvýšení kvality studia či internacionalizace. Ukončení příjmu žádostí je […]

Číst více
27. 9.
9:30 - 14:00

Distanční seminář pro žadatele – Výzva č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ, č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita a č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP

Místo konání: MS Teams – registrovaní účastníci obdrží odkaz k přihlášení na seminář a prezentaci den před konáním semináře.

Více informací