Aktualizace Kalkulaček jednorázové částky (b1)

ŘO OP JAK informuje žadatele o aktualizaci Kalkulaček jednorázové částky (b1).

Kalkulačky zohledňují údaje o průměrném výdělku za rok 2023 zveřejněné na webovém portálu www.ispv.cz a jsou platné pro žádosti o podporu podané v MS2021+ ode dne 1. 5. 2024 v projektech výzev č. 02_23_014 Open Science I, č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP, č. 02_23_018 Akční plánování v území – IDZ, č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI, č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ.

Aktualizovaná příloha žádosti o podporu je k dispozici v sekci Dokumenty u výzvy č. 02_23_014 Open Science I ZDE, č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP ZDE, č. 02_23_018 Akční plánování v území – IDZ ZDE, č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI ZDE, č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ ZDE.