Aktualizace vzorů Prohlášení o souladu projektu s pravidly veřejné podpory – výzvy č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ, č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita a č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP

Řídicí orgán OP JAK informuje o zveřejnění aktualizovaných vzorů Prohlášení o souladu projektu s pravidly veřejné podpory, které žadatel předkládá k žádosti o podporu v rámci výzev č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ, č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita a č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP. V aktualizovaných vzorech byla upravena pouze část týkající se podpory v režimu de minimis v návaznosti na nové nařízení Komise (EU) č. 2023/2831, zejm. informace o zvýšení limitu podpory de minimis z 200 000 EUR na 300 000 EUR / jeden podnik / 3 roky. Ačkoliv je nové nařízení č. 2023/2831 účinné již od 1. ledna 2024, podpory de minimis podle tohoto nového nařízení bude moci Řídicí orgán OP JAK poskytovat až po spuštění upraveného centrálního registru podpor malého rozsahu (RDM), které je dle informace z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže naplánováno ke dni 1. 6. 2024. Aktualizované vzory naleznete pod jednotlivými výzvami pod záložkou Vzory příloh k žádosti o podporu.