Vzory příloh ZoR/ŽoP pro projekty výzvy 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ

Řídicí orgán OP JAK informuje žadatele o zveřejnění vzorů příloh Zpráv o realizaci, Žádostí o platbu u výzvy č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ. Vzory naleznete na záložce Dokumenty ZDE.