Výzva č. 02_23_018 Akční plánování v území – IDZ

22. června 2023 - 30. června 2025

Zbývá 347 dní na podání


Celková alokace

2 300 mil. Kč

Počet předložených žádostí

5

Předložené žádosti

631 mil. Kč

Počet podpořených žádostí

1

Podpořené žádosti

66 mil. Kč

Zbývající alokace

2 234 mil. Kč


Aktualizováno 16. 7. 2024


Příjem žádostí o podporu v systému IS KP21+ byl zahájen 11. 7. 2023. První uzávěrka byla 31. 7. 2023, další uzávěrky budou vždy poslední den každého následujícího měsíce až do 30. 4. 2025. Počínaje 1. 5. 2025 budou žádosti o podporu přijímány průběžně, a to až do data ukončení příjmu žádostí o podporu (30. 6. 2025).

Text výzvy APU – IDZ

22. 06. 2023 - 12:02| pdf| 602.62 kB

Prohlášení o přijatelnosti žadatele

20. 06. 2023 - 11:58| docx| 288.48 kB

Harmonogram klíčových aktivit

20. 06. 2023 - 11:59| xlsx| 149.77 kB

Realizační tým

20. 06. 2023 - 12:01| xlsx| 28.67 kB

Kalkulačka jednorázové částky (b1)

20. 06. 2023 - 12:02| xlsx| 46.54 kB

Analýza rizik

20. 06. 2023 - 12:07| docx| 286.84 kB

Prohlášení o přijatelnosti - partner

20. 06. 2023 - 12:09| docx| 288.36 kB

Smlouva o partnerství

20. 06. 2023 - 12:10| docx| 305.38 kB

Prokázání vlastnické struktury

20. 06. 2023 - 12:13| docx| 283.31 kB

Klíčové aktivity

20. 06. 2023 - 12:18| docx| 584.72 kB

Implementace KPSV 2021+

20. 06. 2023 - 12:20| docx| 293.01 kB

Aktualizace Kalkulaček jednorázové částky (b1)

ŘO OP JAK informuje žadatele o aktualizaci Kalkulaček jednorázové částky (b1). Kalkulačky zohledňují údaje o průměrném výdělku za rok 2023 zveřejněné na webovém portálu www.ispv.cz a jsou platné pro žádosti o podporu podané v MS2021+ ode dne 1. 5. 2024 v projektech výzev č. 02_23_014 Open Science I, č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP, č. 02_23_018 Akční […]

Číst více

Aktualizace Výsledků šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru za rok 2023

ŘO OP JAK informuje žadatele o aktualizaci přílohy „Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru“ relevantních výzev. Příloha zohledňuje údaje o průměrném výdělku za rok 2023 zveřejněné na webovém portálu www.ispv.cz a je platná pro žádosti o podporu podané v MS2021+ ode dne 1. 5. 2024.  Příloha je k dispozici v sekci Dokumenty u výzvy č. […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území – IDZ

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_018 (Akční plánování v území – IDZ) v prioritě 2 OP JAK, které se konalo dne 14. 3. 2024.  Informace o dalším postupu ohledně dokládání dokumentů před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory a jeho následné administrace obdrží […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území – IDZ

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_018 (Akční plánování v území – IDZ) v prioritě 2 OP JAK, které se konalo dne 12. 12. 2023.  Informace o dalším postupu ohledně dokládání dokumentů před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory a jeho následné administrace obdrží […]

Číst více

Vzory příloh ZoR/ŽoP pro projekty výzvy č. 02_23_018 Akční plánování v území – IDZ

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzorů příloh ZoR/ŽoP u výzvy č. 02_23_018 Akční plánování v území – IDZ. Vzory naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR/ŽoP.

Číst více

Metodický dopis č. 2 (zákoník práce) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část

ŘO OP JAK informuje žadatele a příjemce individuálních projektů OP JAK, že byl zveřejněn Metodický dopis č. 2 k PpŽP – obecná část verze 2, kterým se v souvislosti se změnami v zákoníku práce upravuje způsobilost osobních výdajů za zaměstnance vykonávající práci na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, včetně náhrad za dovolenou. […]

Číst více

Aktualizace Výsledků šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru za 1. pololetí 2023

ŘO OP JAK informuje žadatele o aktualizaci přílohy „Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru“ relevantních výzev. Příloha zohledňuje údaje o průměrném výdělku za 1. pololetí 2023 zveřejněné na webovém portálu www.ispv.cz a je platná pro žádosti o podporu podané v MS2021+ ode dne 1. 11. 2023.  Příloha je k dispozici v sekci Dokumenty u výzvy […]

Číst více

Metodický dopis č. 1 (publicita) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 2

Řídicí orgán OP JAK vydal s účinností od 1. 8. 2023 Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 2, který se týká povinnosti realizátorů strategických projektů  a projektů s celkovými výdaji nad 10 mil. Eur uspořádat do konce realizace projektu komunikační akci s přizváním zástupců Evropské komise za podmínek uvedených v kap. […]

Číst více

Výzva č. 02_23_018 Akční plánování v území – IDZ

Řídicí orgán OP JAK dne 22. 6. 2023 vyhlašuje výzvu č. 02_23_018 Akční plánování v území – IDZ, jejímž cílem je podpora implementace aktivit a opatření naplánovaných v dlouhodobých záměrech vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v krajích a krajských akčních plánech rozvoje vzdělávání a dále metodická podpora v oblasti prevence sociálního vyloučení ve vzdělávání realizátorům místních […]

Číst více

4 miliardy korun na zlepšení kvality vzdělávání a snížení sociálního vyloučení ve vzdělávání

Praha 19. června 2023 – Význam kvalitního vzdělávání pro všechny je v dnešní turbulentní době nesporný, bez něj bychom nemohli budovat vzdělanou a otevřenou společnost. Operační program Jan Amos Komenský si proto mimo jiné klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání a zároveň snižování sociálního vyloučení ve vzdělávání v lokalitách, které jím nejvíce strádají. Určeny jsou na to […]

Číst více

Nejsou k dispozici žádné akce.