Výzva č. 02_23_018 Akční plánování v území – IDZ

22. června 2023 - 30. června 2025

Zbývá 643 dní na podání


Celková alokace

2 300 mil. Kč

Počet předložených žádostí

0

Předložené žádosti

0

Počet podpořených žádostí

0

Podpořené žádosti

0

Zbývající alokace

2 300 mil. Kč


Aktualizováno 11. 9. 2023


Příjem žádostí o podporu v systému IS KP21+ byl zahájen 11. 7. 2023. První uzávěrka byla 31. 7. 2023, další uzávěrky budou vždy poslední den každého následujícího měsíce až do 30. 4. 2025. Počínaje 1. 5. 2025 budou žádosti o podporu přijímány průběžně, a to až do data ukončení příjmu žádostí o podporu (30. 6. 2025).

Text výzvy APU – IDZ

22. 06. 2023 - 12:02| pdf| 602.62 kB

Prohlášení o přijatelnosti žadatele

20. 06. 2023 - 11:58| docx| 288.48 kB

Harmonogram klíčových aktivit

20. 06. 2023 - 11:59| xlsx| 149.77 kB

Realizační tým

20. 06. 2023 - 12:01| xlsx| 28.67 kB

Kalkulačka jednorázové částky (b1)

20. 06. 2023 - 12:02| xlsx| 46.54 kB

Analýza rizik

20. 06. 2023 - 12:07| docx| 286.84 kB

Prohlášení o přijatelnosti - partner

20. 06. 2023 - 12:09| docx| 288.36 kB

Smlouva o partnerství

20. 06. 2023 - 12:10| docx| 305.38 kB

Prokázání vlastnické struktury

20. 06. 2023 - 12:13| docx| 283.31 kB

Klíčové aktivity

20. 06. 2023 - 12:18| docx| 584.72 kB

Implementace KPSV 2021+

20. 06. 2023 - 12:20| docx| 293.01 kB

Metodický dopis č. 1 (publicita) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 2

Řídicí orgán OP JAK vydal s účinností od 1. 8. 2023 Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 2, který se týká povinnosti realizátorů strategických projektů  a projektů s celkovými výdaji nad 10 mil. Eur uspořádat do konce realizace projektu komunikační akci s přizváním zástupců Evropské komise za podmínek uvedených v kap. […]

Číst více

Výzva č. 02_23_018 Akční plánování v území – IDZ

Řídicí orgán OP JAK dne 22. 6. 2023 vyhlašuje výzvu č. 02_23_018 Akční plánování v území – IDZ, jejímž cílem je podpora implementace aktivit a opatření naplánovaných v dlouhodobých záměrech vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v krajích a krajských akčních plánech rozvoje vzdělávání a dále metodická podpora v oblasti prevence sociálního vyloučení ve vzdělávání realizátorům místních […]

Číst více

4 miliardy korun na zlepšení kvality vzdělávání a snížení sociálního vyloučení ve vzdělávání

Praha 19. června 2023 – Význam kvalitního vzdělávání pro všechny je v dnešní turbulentní době nesporný, bez něj bychom nemohli budovat vzdělanou a otevřenou společnost. Operační program Jan Amos Komenský si proto mimo jiné klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání a zároveň snižování sociálního vyloučení ve vzdělávání v lokalitách, které jím nejvíce strádají. Určeny jsou na to […]

Číst více
15. 9.
9:30 - 15:00

Seminář pro žadatele – Výzva č. 02_23_18 Akční plánování v území – IDZ

Místo konání: Zlatá zasedací místnost

Místo konání: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9, Zlatá zasedací místnost, 2. patro

Více informací