Seminář pro žadatele k výzvě Výzkumné prostředí

ŘO OP JAK informuje žadatele o plánovaném Semináři pro žadatele k výzvě č. 02_23_026 Výzkumné prostředí, jehož konání se předpokládá v první polovině září 2024. Přesný termín konání semináře bude v nejbližší době zveřejněn na webových stránkách OP JAK včetně možnosti registrace.

Číst více
ilustrační obrázek

1,2 miliardy korun z OP JAK na posilování kapacit pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje

Praha, 24. června 2024 – Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) reaguje na poptávku po zvyšování kapacit pracovníků v řízení výzkumu a vývoje a na potřebu zohlednění nových témat, jako je AI a kybernetická bezpečnost. Projekty realizované ve výzvě Výzkumné prostředí tak napomohou vytvořit mezinárodně konkurenceschopné podmínky a bezpečné prostředí pro excelentní výzkum a […]

Číst více

Výzva č. 02_23_026 Výzkumné prostředí

Řídicí orgán OP JAK dne 24. 6. 2024 vyhlašuje výzvu č. 02_23_026 Výzkumné prostředí, jejímž cílem je rozvoj kapacit, znalostí a dovedností pracovníků výzkumných organizací v oblasti strategického řízení výzkumu a vývoje za účelem zvýšení jejich odborné kapacity a vytvoření mezinárodně konkurenceschopných podmínek a odolného, bezpečného prostředí pro provádění excelentního výzkumu a vývoje. Ukončení příjmu […]

Číst více