Vzory příloh ZoR/ŽoP pro projekty výzvy č. 02_23_018 Akční plánování v území – IDZ

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzorů příloh ZoR/ŽoP u výzvy č. 02_23_018 Akční plánování v území IDZ. Vzory naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR/ŽoP.