Výzva č. 02_23_018 Akční plánování v území – IDZ

Řídicí orgán OP JAK dne 22. 6. 2023 vyhlašuje výzvu č. 02_23_018 Akční plánování v území – IDZ, jejímž cílem je podpora implementace aktivit a opatření naplánovaných v dlouhodobých záměrech vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v krajích a krajských akčních plánech rozvoje vzdělávání a dále metodická podpora v oblasti prevence sociálního vyloučení ve vzdělávání realizátorům místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, na jejichž území se nachází obec zapojená do Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+ a intenzivní podpora v oblasti sociálního začleňování ve vzdělávání ve vybraných obcích se sociálně vyloučenými lokalitami.

Text výzvy je k dispozici v sekci ZDE.