Zpřístupňování vědeckých dat pokračuje za podpory OP JAK

Praha, 26. června 2024 – Otevírání vědy a zpřístupňování výzkumných dat jsou dlouhodobě v popředí zájmu evropské politiky vědy a výzkumu. Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) reaguje na iniciativu European Open Science Cloud již druhou výzvou pod hlavičkou „Open Science“. Alokace 900 mil. korun výzvy Open Science II podpoří sdílení výzkumných dat a přispěje […]

Číst více

Výzva č. 02_24_030 Open Science II

Řídicí orgán OP JAK dne 26. 6. 2024 vyhlašuje výzvu č. 02_24_030 Open Science II, jejímž cílem je podpořit oborově specifické a mezioborové aktivity v rámci implementace iniciativy European Open Science Cloud (EOSC) v ČR v souladu s koncepčním dokumentem „Architektura implementace EOSC v ČR “. Ukončení příjmu žádostí je stanoveno do 30. 6. 2025 […]

Číst více

Avízo výzvy č. 02_24_030 Open Science II

Řídicí orgán OP JAK dne 12. 6. 2024 zveřejňuje avízo výzvy č. 02_24_030 Open Science II. Upozorňujeme, že avízo výzvy má informativní charakter a do vyhlášení výzvy, které je plánováno na 26. 6. 2024, může dojít ve výzvě a přílohách výzvy k úpravám či doplněním.  Avízo výzvy je k dispozici v sekci ZDE.  

Číst více