Výzva č. 02_23_019 Podpora pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek

27. června 2023 - 31. ledna 2024

Zbývá 127 dní na podání


Celková alokace

500 mil. Kč

Počet předložených žádostí

0

Předložené žádosti

0

Počet podpořených žádostí

0

Podpořené žádosti

0

Zbývající alokace

500 mil. Kč


Aktualizováno 11. 9. 2023


Příjem žádostí o podporu v systému IS KP21+ byl zahájen 12. 7. 2023. První uzávěrka byla 31. 8. 2023, další uzávěrky pak vždy poslední den každého následujícího kalendářního měsíce až do 30. 11. 2023. Od 1. 12. 2023 budou žádosti o podporu přijímány průběžně, a to až do data ukončení příjmu žádostí o podporu, tedy do 31. 1. 2024.

Harmonogram klíčových aktivit

26. 06. 2023 - 08:34| xlsx| 148.76 kB

Kalkulačka jednorázové částky (b1)

26. 06. 2023 - 08:35| xlsx| 46.57 kB

Popis klíčových aktivit

26. 06. 2023 - 08:36| docx| 299.52 kB

Prohlášení o přijatelnosti – partner

26. 06. 2023 - 08:38| docx| 288.48 kB

Prohlášení o přijatelnosti – žadatel

26. 06. 2023 - 08:39| docx| 288.70 kB

Prokázání vlastnické struktury

26. 06. 2023 - 08:43| docx| 283.58 kB

Realizační tým

26. 06. 2023 - 08:44| xlsx| 28.67 kB

Smlouva o partnerství

26. 06. 2023 - 08:44| docx| 305.46 kB

Aktivita 4

26. 06. 2023 - 06:28| docx| 287.18 kB

Aktivita 5

26. 06. 2023 - 06:28| docx| 284.83 kB

Aktivita 6

26. 06. 2023 - 06:28| xlsx| 33.19 kB

Aktivita 8

26. 06. 2023 - 06:28| docx| 287.46 kB

Vzor Právního aktu

26. 06. 2023 - 06:04| docx| 240.92 kB

Vzor Základních parametrů projektu

26. 06. 2023 - 06:04| docx| 299.52 kB

Metodický dopis č. 1 (publicita) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 2

Řídicí orgán OP JAK vydal s účinností od 1. 8. 2023 Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 2, který se týká povinnosti realizátorů strategických projektů  a projektů s celkovými výdaji nad 10 mil. Eur uspořádat do konce realizace projektu komunikační akci s přizváním zástupců Evropské komise za podmínek uvedených v kap. […]

Číst více

Výzva č. 02_23_019 Podpora pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek

Řídicí orgán OP JAK dne 27. 6. 2023 vyhlašuje výzvu č. 02_23_019 Podpora pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek, jejímž cílem je podpora zkvalitnění pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek. Výzva prostřednictvím vybraných aktivit podpoří implementaci schválené Reformy přípravy učitelů a učitelek v ČR, a tím přispěje k posílení systémových změn počáteční přípravy budoucích učitelů. […]

Číst více

OP JAK podpoří půl miliardou zvýšení kvality přípravy budoucích učitelů!

Praha, 27. června 2023 – Předpokladem kvalitního vzdělávání ve školách je v první řadě kvalitní teoretická i praktická příprava budoucích učitelů. Dnes vyhlašovaná výzva OP JAK je zaměřena právě na rozvoj kompetencí studentů připravujících se na pedagogická povolání, podporu akademiků a pedagogů, kteří je vzdělávají, ale také na podporu síťování a spolupráce mezi univerzitami a školami. Výzva […]

Číst více
14. 9.
9:30 - 13:30

Distanční seminář pro žadatele – Výzva č. 02_23_019 Podpora pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek

Místo konání: Teams - odkaz bude zaslán registrovaným zájemcům před konáním semináře.

Více informací