Výzva č. 02_23_019 Podpora pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek

27. června 2023 - 31. ledna 2024

Žádost o podporu již není možné podat


Celková alokace

500 mil. Kč

Počet předložených žádostí

15

Předložené žádosti

462 mil. Kč

Počet podpořených žádostí

10

Podpořené žádosti

367 mil. Kč

Zbývající alokace

133 mil. Kč


Aktualizováno 21. 6. 2024


Příjem žádostí o podporu v systému IS KP21+ byl zahájen 12. 7. 2023. První uzávěrka byla 31. 8. 2023, další uzávěrky pak vždy poslední den každého následujícího kalendářního měsíce až do 30. 11. 2023. Od 1. 12. 2023 budou žádosti o podporu přijímány průběžně, a to až do data ukončení příjmu žádostí o podporu, tedy do 31. 1. 2024.

Harmonogram klíčových aktivit

26. 06. 2023 - 08:34| xlsx| 148.76 kB

Kalkulačka jednorázové částky (b1)

26. 06. 2023 - 08:35| xlsx| 46.57 kB

Popis klíčových aktivit

26. 06. 2023 - 08:36| docx| 299.52 kB

Prohlášení o přijatelnosti – partner

26. 06. 2023 - 08:38| docx| 288.48 kB

Prohlášení o přijatelnosti – žadatel

26. 06. 2023 - 08:39| docx| 288.70 kB

Prokázání vlastnické struktury

26. 06. 2023 - 08:43| docx| 283.58 kB

Realizační tým

26. 06. 2023 - 08:44| xlsx| 28.67 kB

Smlouva o partnerství

26. 06. 2023 - 08:44| docx| 305.46 kB

Vzor Právního aktu

21. 02. 2024 - 12:20| docx| 241.33 kB

Vzor Základních parametrů projektu

21. 02. 2024 - 12:20| docx| 300.15 kB

Aktivita 4

26. 06. 2023 - 06:28| docx| 287.18 kB

Aktivita 5

26. 06. 2023 - 06:28| docx| 284.83 kB

Aktivita 6

24. 10. 2023 - 12:38| xlsx| 32.51 kB

Aktivita 8

26. 06. 2023 - 06:28| docx| 287.46 kB

Kontrolní list

01. 11. 2023 - 09:43| docx| 295.30 kB

Kontrolní list - návod

26. 01. 2024 - 09:36| docx| 289.81 kB

Evidence produktivních hodin_b2

21. 02. 2024 - 08:42| xlsx| 1.95 MB

Přehled vykonaných činností_b2

21. 02. 2024 - 08:42| docx| 289.96 kB

Pracovní výkaz

21. 02. 2024 - 08:42| xlsx| 141.27 kB

Přehled čerpané dovolené

21. 02. 2024 - 08:42| xlsx| 777.39 kB

Seminář pro příjemce PPP BUU

19. 03. 2024 - 16:30| pptx| 1.90 MB

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Podpora pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_019 (Podpora pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek) v prioritě 2 OP JAK, které se konalo dne 22. 3. 2024. V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou žadatelé […]

Číst více

Metodický výklad k vykazování indikátoru 600 000 bez IS ESF

Řídicí orgán OP JAK vydává Metodický výklad zpřesňující postup vykazování indikátoru 600 000 v případě nefunkčnosti IS ESF, který je popsaný v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu 02_23_019 Podpora pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek a pro výzvu 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ. Postup uvedený v tomto metodickém výkladu se […]

Číst více

Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Podpora pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_019 (Podpora pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek) v prioritě 2 OP JAK, která se konala ve dnech 7. 2. 2024 a 12. 2. 2024.  V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o […]

Číst více

Vzory příloh ZoR/ŽoP pro projekty výzvy č. 02_23_019 Podpora pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzorů příloh zpráv o realizaci projektů / žádostí o platbu. Vzory naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR/ŽoP.

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Podpora pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_019 (Podpora pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek) v prioritě 2 OP JAK, které se konalo dne 28. 11. 2023.  V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou žadatelé […]

Číst více

Metodický dopis č. 2 (zákoník práce) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část

ŘO OP JAK informuje žadatele a příjemce individuálních projektů OP JAK, že byl zveřejněn Metodický dopis č. 2 k PpŽP – obecná část verze 2, kterým se v souvislosti se změnami v zákoníku práce upravuje způsobilost osobních výdajů za zaměstnance vykonávající práci na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, včetně náhrad za dovolenou. […]

Číst více

Aktualizace Výsledků šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru za 1. pololetí 2023

ŘO OP JAK informuje žadatele o aktualizaci přílohy „Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru“ relevantních výzev. Příloha zohledňuje údaje o průměrném výdělku za 1. pololetí 2023 zveřejněné na webovém portálu www.ispv.cz a je platná pro žádosti o podporu podané v MS2021+ ode dne 1. 11. 2023.  Příloha je k dispozici v sekci Dokumenty u výzvy […]

Číst více

Zveřejnění záznamu ze semináře pro žadatele výzvy Podpora pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje záznam z distančního semináře pro žadatele o finanční podporu z výzvy č. 02_23_019 Podpora pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek, který se uskutečnil dne 14. září 2023. Záznam ze semináře je dostupný ke zhlédnutí ZDE. Pod videem naleznete (po kliknutí na tlačítko „ZOBRAZIT VÍCE/SHOW MORE“) program semináře s interaktivní stopáží. Prezentace ze […]

Číst více

Metodický dopis č. 1 (publicita) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 2

Řídicí orgán OP JAK vydal s účinností od 1. 8. 2023 Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 2, který se týká povinnosti realizátorů strategických projektů  a projektů s celkovými výdaji nad 10 mil. Eur uspořádat do konce realizace projektu komunikační akci s přizváním zástupců Evropské komise za podmínek uvedených v kap. […]

Číst více

Výzva č. 02_23_019 Podpora pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek

Řídicí orgán OP JAK dne 27. 6. 2023 vyhlašuje výzvu č. 02_23_019 Podpora pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek, jejímž cílem je podpora zkvalitnění pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek. Výzva prostřednictvím vybraných aktivit podpoří implementaci schválené Reformy přípravy učitelů a učitelek v ČR, a tím přispěje k posílení systémových změn počáteční přípravy budoucích učitelů. […]

Číst více

OP JAK podpoří půl miliardou zvýšení kvality přípravy budoucích učitelů!

Praha, 27. června 2023 – Předpokladem kvalitního vzdělávání ve školách je v první řadě kvalitní teoretická i praktická příprava budoucích učitelů. Dnes vyhlašovaná výzva OP JAK je zaměřena právě na rozvoj kompetencí studentů připravujících se na pedagogická povolání, podporu akademiků a pedagogů, kteří je vzdělávají, ale také na podporu síťování a spolupráce mezi univerzitami a školami. Výzva […]

Číst více

Nejsou k dispozici žádné akce.