Vzory příloh ZoR/ŽoP pro projekty výzvy č. 02_23_019 Podpora pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzorů příloh zpráv o realizaci projektů / žádostí o platbu. Vzory naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR/ŽoP.