Výzva č. 02_22_010 MSCA Fellowships CZ

02. srpna 2022 - 30. listopadu 2022

Výzvu již není možné podat

Celková alokace

750 mil. Kč

Předložené žádosti

280 mil. Kč

Hodnocené žádosti

280 mil. Kč

Podpořené žádosti

0

Vyřazené žádosti

0

Zbývající alokace

750 mil. Kč


Aktualizováno 28. 11. 2022

Text výzvy MSCA Fellowships CZ

02. 08. 2022 - 05:44| pdf| 579.73 kB

Příloha č. 1 Hodnoticí kritéria

02. 08. 2022 - 05:44| pdf| 179.64 kB

Příloha č. 2 Korekční koeficienty

02. 08. 2022 - 05:44| pdf| 290.01 kB

Čestné prohlášení Žadatele

02. 08. 2022 - 05:44| docx| 282.53 kB

Čestné prohlášení úvodní a závěrečné

02. 08. 2022 - 05:44| docx| 282.55 kB

Kalkulačka MSCA FS

02. 08. 2022 - 05:44| xlsx| 128.20 kB

Prohlášení o přijatelnosti žadatele

02. 08. 2022 - 05:44| docx| 286.25 kB

Prokázání vlastnické struktury

02. 08. 2022 - 05:44| docx| 283.38 kB

Vzor právního aktu

30. 11. 2022 - 08:14| docx| 235.82 kB

Vzor Základních parametrů projektu

02. 08. 2022 - 05:44| docx| 285.35 kB

Pokud příjemce pro účely projektu uzavřel partnerství či spolupráci (dále jen „partnerství“) s jiným subjektem/jinými subjekty za účelem realizace aktivit přispívajících k řízení změn v oblasti životního prostředí, společnosti a hospodářství, na které se zaměřuje Zelená dohoda pro Evropu, zvolí v SDP položku „Zelené partnerství“ a následně uvede do popisu SDP předmět/účel partnerství včetně činnosti nebo činností, které budou v rámci partnerství vykonávány ve vazbě na klíčové aktivity projektu, a uvede subjekt/subjekty, s nimiž bylo partnerství uzavřeno. V případě vzniku „Zeleného partnerství“ v průběhu realizace doplní příjemce SDP dodatečně v následující ZoR.

Výchozí materiály k dané problematice jsou vyhotoveny v anglickém jazyce, jejich překlady do českého jazyka, jehož součástí jsou i názvy misí, jsou formulovány v různých veřejně dostupných zdrojích odlišně. Jejich význam, věcnost i obsah jsou však shodné, odlišnost je dána pouze uplatněním různých synonym při překladu. ŘO zvolil terminologii oficiální české verze Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/695, ze dne 28. dubna 2021, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků ZDE. Terminologie byla aktualizována v monitorovacím systému a postupně bude promítnuta do veškeré související dokumentace ŘO.

Metodický dopis č. 1 (stavební práce) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 1

Řídicí orgán OP JAK vydal dne 10. 11. 2022 Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 1, který se týká dokládání stavebních prací před vydáním právního aktu a v průběhu realizace projektů. Metodický dopis č. 1 upřesňuje, jaké doklady ke stavebním pracím bude Řídicí orgán požadovat před 1. […]

Číst více

Zveřejnění záznamu ze semináře výzvy MSCA FELLOWSHIPS CZ

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje záznam z distančního semináře pro žadatele o finanční podporu z výzvy č. 02_22_010 MSCA FELLOWSHIPS CZ, který se uskutečnil dne 20. září 2022. Záznam ze semináře je dostupný ke shlédnutí ZDE. Pod videem naleznete (po kliknutí na tlačítko „ZOBRAZIT VÍCE/SHOW MORE“) program semináře s interaktivní stopáží. Prezentace ze semináře je dostupná ke stažení […]

Číst více

Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část výzvy MSCA Fellowships CZ

Řídicí orgán OP JAK informuje žadatele o zveřejnění Metodického dopisu č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část výzvy MSCA Fellowships CZ (s účinností od 7. 9. 2022). Metodický dopis upravuje lhůtu pro odstranění vad žádosti o podporu a způsob předkládání podkladů k ověření souladu projektu s pravidly veřejné podpory. Metodický dopis je k […]

Číst více

Výzva č. 02_22_010 MSCA Fellowships CZ

Řídicí orgán OP JAK dne 2. 8. 2022 vyhlašuje výzvu č. 02_22_010 MSCA Fellowships CZ  na podporu projektů Marie Skłodowska-Curie Actions typu „fellowship“, které v  hodnocení programů Horizont 2020 (výzva H2020–MSCA-IF–2020) a Horizont Evropa dosáhly hodnocení alespoň 70 % celkového počtu bodů, ale  z důvodu nedostatku finančních prostředků v dané výzvě nemohly být financovány. Datum uzávěrky […]

Číst více
20. 9.
9:30 - 14:00

Distanční seminář pro žadatele – Výzva č. 02_22_010 MSCA Fellowships CZ

Místo konání: Zoom – registrovaní účastníci obdrží odkaz k přihlášení na seminář a prezentaci den před konáním semináře.

Více informací