Výzva č. 02_22_010 MSCA Fellowships CZ

02. srpna 2022 - 30. listopadu 2022

Zbývá 108 dní na podání

Celkový objem

750 mil. Kč

Předložené žádosti

0

Hodnocené žádosti

0

Podpořené žádosti

0

Vyřazené žádosti

0

Zbývající objem

750 mil. Kč


Aktualizováno 8. 11. 2022

Text výzvy MSCA Fellowships CZ

02. 08. 2022 - 05:44| pdf| 579.73 kB

Příloha č. 1 Hodnoticí kritéria

02. 08. 2022 - 05:44| pdf| 179.64 kB

Příloha č. 2 Korekční koeficienty

02. 08. 2022 - 05:44| pdf| 290.01 kB

Čestné prohlášení Žadatele

02. 08. 2022 - 05:44| docx| 282.53 kB

Čestné prohlášení úvodní a závěrečné

02. 08. 2022 - 05:44| docx| 282.55 kB

Kalkulačka MSCA FS

02. 08. 2022 - 05:44| xlsx| 128.20 kB

Prohlášení o přijatelnosti žadatele

02. 08. 2022 - 05:44| docx| 286.25 kB

Prokázání vlastnické struktury

02. 08. 2022 - 05:44| docx| 283.38 kB

Vzor právního aktu

02. 08. 2022 - 05:44| docx| 247.48 kB

Vzor Základních parametrů projektu

02. 08. 2022 - 05:44| docx| 285.35 kB

Výzva č. 02_22_010 MSCA Fellowships CZ

Řídicí orgán OP JAK dne 2. 8. 2022 vyhlašuje výzvu č. 02_22_010 MSCA Fellowships CZ  na podporu projektů Marie Skłodowska-Curie Actions typu „fellowship“, které v  hodnocení programů Horizont 2020 (výzva H2020–MSCA-IF–2020) a Horizont Evropa dosáhly hodnocení alespoň 70 % celkového počtu bodů, ale  z důvodu nedostatku finančních prostředků v dané výzvě nemohly být financovány. Datum uzávěrky […]

Číst více
20. 9.
9:30 - 14:00

Distanční seminář pro žadatele – Výzva č. 02_22_010 MSCA Fellowships CZ

Místo konání: Zoom – registrovaní účastníci obdrží odkaz k přihlášení na seminář a prezentaci den před konáním semináře.

Více informací