Aktualizace výzvy MSCA FELLOWSHIPS CZ – navýšení alokace výzvy

Řídicí orgán OP JAK dne 1. 3. 2024 zveřejňuje aktualizaci výzvy č. 02_22_010 – MSCA FELLOWSHIPS CZ. Předmětem změny je navýšení alokace výzvy z původních 750 000 000 Kč na 1 300 000 000 Kč. Navýšení alokace umožní podpořit realizaci dalších kvalitních projektů.

Více informací o výzvě č. 02_22_010 – MSCA FELLOWSHIPS CZ.