Zveřejnění anglické verze výzvy a pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu MSCA Fellowships CZ

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje anglickou verzi výzvy a pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu MSCA Fellowships CZ. Informace jsou relevantní pro zahraniční hostitelské výzkumné organizace a zahraniční výzkumné pracovníky.