Aktualizace výzvy MSCA FELLOWSHIPS CZ – přidání korekčního koeficientu pro Írán

Řídicí orgán OP JAK dne 6. 5. 2024 zveřejňuje aktualizaci výzvy č. 02_22_010 – MSCA FELLOWSHIPS CZ. Předmětem změny je úprava přílohy výzvy Přehled hodnot korekčního koeficientu. Je doplněn korekční koeficient pro Írán a informace/instrukce, jak postupovat v případě požadavku na uplatnění korekčního koeficientu státu neuvedeného v seznamu. Dále je vydán Metodický dopis č. 2 s informací k příspěvku na rodinu a formální změnou u veřejné podpory. Více informací o výzvě č. 02_22_010 – MSCA FELLOWSHIPS CZ.