Výzva č. 02_22_005 Individuální projekty systémové – Vzdělávání

30. června 2022 - 31. března 2023

Zbývá 120 dní na podání

Celková alokace

2 200 mil. Kč

Předložené žádosti

2 023 mil. Kč

Hodnocené žádosti

2 023 mil. Kč

Podpořené žádosti

0

Vyřazené žádosti

0

Zbývající alokace

2 200 mil. Kč


Aktualizováno 28. 11. 2022

Cíle výzvy

Podpořit kvalitní vzdělávání prostřednictvím pozitivních změn v cílech, obsahu, metodách, formách a hodnocení ve vzdělávání a poskytováním systémové a centrálně koordinované podpory školám a zřizovatelům škol v oblasti řízení organizace, leadershipu a řízení pedagogického procesu. Školy budou podpořeny v práci s kurikulem a při zavádění inovativních metod a způsobů hodnocení do vzdělávání. Podpora bude poskytnuta vedení škol prostřednictvím středních článků podpory, školním pedagogickým týmům v rámci webinářů i formou konkrétní metodické podpory přímo ve školách a dále pedagogickým pracovníkům napříč školami v rámci metodických kabinetů. Kvalita a efektivita vzdělávání bude také podpořena systematickým monitorováním a analýzou dat vzdělávací soustavy s cílem předcházet nerovnostem ve vzdělávání a podpořit rozvoj kompetencí dětí, žáků a studentů pro jejich úspěšný osobní i profesní život.

Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

Oprávnění žadatelé pro povinné aktivity a při volbě povinně volitelné aktivity 4:
– Příspěvkové organizace zřízené MŠMT

 Oprávnění žadatelé pro povinné aktivity a při volbě povinně volitelné aktivity 5 nebo 6:
– Organizační složky státu

Partnerství
– V případě volby povinně volitelné aktivity 4 nebo povinně volitelné aktivity 5 není partnerství povoleno.
– V případě volby povinně volitelné aktivity 6 mohou žadatelé/příjemci realizovat projekt samostatně nebo ve spolupráci s partnerem/partnery.
– Oprávnění partneři pro aktivitu 6 s finančním příspěvkem / bez finančního příspěvku: Organizační složky státu.

Povinné aktivity:
Aktivita 1 – Řízení projektu
Aktivita 2 – Vnitřní hodnocení projektu
Aktivita 3 – Spolupráce a komunikace

Povinně volitelné aktivity:
Aktivita 4 – Zkvalitnění vzdělávání a práce škol s kurikulem
Při volbě aktivity 4 je žadatel povinen realizovat všechny níže uvedené podaktivity:
4.1 Podpora škol při proměně vzdělávání
4.2 Metodické kabinety
4.3 Otevřené vzdělávací zdroje

Aktivita 5 – Střední článek podpory
Při volbě aktivity 5 je žadatel povinen realizovat všechny níže uvedené podaktivity:
5.1 Vybudování a zajištění podmínek pro fungování sítě středních článků
5.2 Podpora škol a zřizovatelů z centrální úrovně (MŠMT)
5.3 Podpora škol a zřizovatelů přímo v území

Aktivita 6 – Datově-analytická podpora pro hodnocení a řízení vzdělávací soustavy ČR
Při volbě aktivity 6 je žadatel povinen realizovat všechny níže uvedené podaktivity:
6.1 Realizace mezinárodních šetření v oblasti vzdělávání a analýza získaných dat
6.2 Vybudování datové základny pro realizaci vzdělávacích analýz

Podání žádosti o podporu

v aplikaci IS KP21+ na adrese https://iskp21.mssf.cz/

Délka projektu: 55 – 80 měsíců

Informační e-mail k výzvě: ipsvzdelavani@msmt.cz

 

 

 

Text výzvy IPs Vzdělávání

30. 06. 2022 - 07:23| pdf| 560.32 kB

Prohlášení o souladu s VPo IPs Vzdělávání

30. 06. 2022 - 07:23| docx| 289.84 kB

Harmonogram klíčových aktiv

20. 09. 2022 - 06:58| xlsx| 150.99 kB

Kalkulačka jednorázové částky (b1)

30. 06. 2022 - 07:23| xlsx| 46.08 kB

Kalkulačka jednotkových nákladů (b2)

30. 06. 2022 - 07:23| xlsx| 34.47 kB

Prohlášení o přijatelnosti PARTNER

30. 06. 2022 - 07:23| docx| 285.79 kB

Prohlášení o přijatelnosti ŽADATEL

30. 06. 2022 - 07:23| docx| 285.93 kB

Charta_projektu

30. 06. 2022 - 07:23| docx| 583.33 kB

Realizační tým

16. 11. 2022 - 10:43| xlsx| 28.92 kB

Realizační tým - Neplatná verze

11. 11. 2022 - 07:38| xlsx| 28.91 kB

Realizační tým - Neplatná verze

30. 06. 2022 - 07:23| xlsx| 28.91 kB

Vzor Smlouvy o partnerství OP JAK

04. 11. 2022 - 10:06| docx| 305.22 kB

Aktualizace přílohy žádosti o podporu Realizační tým

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje dne 11.11.2022 nový vzor přílohy Realizační tým. Nové vzorové přílohy k žádosti o podporu jsou zveřejňovány u výzev č. 02_22_008 Špičkový výzkum, č. 02_22_004 IPs Výzkum a vývoj I, č. 02_22_005 IPs Vzdělávání a č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I. Nové vzory se liší od starší verze takto: ve sloupci G […]

Číst více

Metodický dopis č. 1 (stavební práce) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 1

Řídicí orgán OP JAK vydal dne 10. 11. 2022 Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 1, který se týká dokládání stavebních prací před vydáním právního aktu a v průběhu realizace projektů. Metodický dopis č. 1 upřesňuje, jaké doklady ke stavebním pracím bude Řídicí orgán požadovat před 1. […]

Číst více

Aktualizace Výsledků šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru za 1. pololetí 2022

ŘO OP JAK informuje žadatele o aktualizaci přílohy „Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru“ výzev č. 02_22_04 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I, č. 02_22_05 Individuální projekty systémové – Vzdělávání a č. 02_22_09 Smart Akcelerátor+ I. Příloha zohledňuje údaje o průměrném výdělku za 1. pololetí roku 2022 zveřejněné na webovém portálu www.ispv.cz […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Výzva č. 02_22_005 Individuální projekty systémové – Vzdělávání

Řídicí orgán OP JAK dne 30. 6. 2022 vyhlašuje výzvu č. 02_22_005 Individuální projekty systémové – Vzdělávání. Cílem výzvy je podpořit kvalitní vzdělávání prostřednictvím pozitivních změn v cílech, obsahu, metodách, formách a hodnocení ve vzdělávání a poskytováním systémové a centrálně koordinované podpory školám a zřizovatelům škol v oblasti řízení organizace, leadershipu a řízení pedagogického procesu. Školy […]

Číst více