Výzva č. 02_22_005 Individuální projekty systémové – Vzdělávání

30. června 2022 - 31. března 2023

Žádost o podporu již není možné podat


Celková alokace

2 200 mil. Kč

Počet předložených žádostí

5

Předložené žádosti

3 724 mil. Kč

Počet podpořených žádostí

3

Podpořené žádosti

1 969 mil. Kč

Zbývající alokace

231 mil. Kč


Aktualizováno 15. 4. 2024

Cíle výzvy

Podpořit kvalitní vzdělávání prostřednictvím pozitivních změn v cílech, obsahu, metodách, formách a hodnocení ve vzdělávání a poskytováním systémové a centrálně koordinované podpory školám a zřizovatelům škol v oblasti řízení organizace, leadershipu a řízení pedagogického procesu. Školy budou podpořeny v práci s kurikulem a při zavádění inovativních metod a způsobů hodnocení do vzdělávání. Podpora bude poskytnuta vedení škol prostřednictvím středních článků podpory, školním pedagogickým týmům v rámci webinářů i formou konkrétní metodické podpory přímo ve školách a dále pedagogickým pracovníkům napříč školami v rámci metodických kabinetů. Kvalita a efektivita vzdělávání bude také podpořena systematickým monitorováním a analýzou dat vzdělávací soustavy s cílem předcházet nerovnostem ve vzdělávání a podpořit rozvoj kompetencí dětí, žáků a studentů pro jejich úspěšný osobní i profesní život.

Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

Oprávnění žadatelé pro povinné aktivity a při volbě povinně volitelné aktivity 4:
– Příspěvkové organizace zřízené MŠMT

 Oprávnění žadatelé pro povinné aktivity a při volbě povinně volitelné aktivity 5 nebo 6:
– Organizační složky státu

Partnerství
– V případě volby povinně volitelné aktivity 4 nebo povinně volitelné aktivity 5 není partnerství povoleno.
– V případě volby povinně volitelné aktivity 6 mohou žadatelé/příjemci realizovat projekt samostatně nebo ve spolupráci s partnerem/partnery.
– Oprávnění partneři pro aktivitu 6 s finančním příspěvkem / bez finančního příspěvku: Organizační složky státu.

Povinné aktivity:
Aktivita 1 – Řízení projektu
Aktivita 2 – Vnitřní hodnocení projektu
Aktivita 3 – Spolupráce a komunikace

Povinně volitelné aktivity:
Aktivita 4 – Zkvalitnění vzdělávání a práce škol s kurikulem
Při volbě aktivity 4 je žadatel povinen realizovat všechny níže uvedené podaktivity:
4.1 Podpora škol při proměně vzdělávání
4.2 Metodické kabinety
4.3 Otevřené vzdělávací zdroje

Aktivita 5 – Střední článek podpory
Při volbě aktivity 5 je žadatel povinen realizovat všechny níže uvedené podaktivity:
5.1 Vybudování a zajištění podmínek pro fungování sítě středních článků
5.2 Podpora škol a zřizovatelů z centrální úrovně (MŠMT)
5.3 Podpora škol a zřizovatelů přímo v území

Aktivita 6 – Datově-analytická podpora pro hodnocení a řízení vzdělávací soustavy ČR
Při volbě aktivity 6 je žadatel povinen realizovat všechny níže uvedené podaktivity:
6.1 Realizace mezinárodních šetření v oblasti vzdělávání a analýza získaných dat
6.2 Vybudování datové základny pro realizaci vzdělávacích analýz

Podání žádosti o podporu

v aplikaci IS KP21+ na adrese https://iskp21.mssf.cz/

Délka projektu: 55 – 80 měsíců

Informační e-mail k výzvě: ipsvzdelavani@msmt.cz

 

 

 

Text výzvy IPs Vzdělávání

30. 06. 2022 - 07:23| pdf| 560.32 kB

Prohlášení o souladu s VPo IPs Vzdělávání

30. 06. 2022 - 07:23| docx| 289.84 kB

Harmonogram klíčových aktiv

20. 09. 2022 - 06:58| xlsx| 150.99 kB

Kalkulačka jednorázové částky (b1)

30. 06. 2022 - 07:23| xlsx| 46.08 kB

Kalkulačka jednotkových nákladů (b2)

30. 06. 2022 - 07:23| xlsx| 34.47 kB

Prohlášení o přijatelnosti PARTNER

30. 06. 2022 - 07:23| docx| 285.79 kB

Prohlášení o přijatelnosti ŽADATEL

30. 06. 2022 - 07:23| docx| 285.93 kB

Charta_projektu

30. 06. 2022 - 07:23| docx| 583.33 kB

Realizační tým

16. 11. 2022 - 10:43| xlsx| 28.92 kB

Realizační tým - Neplatná verze

11. 11. 2022 - 07:38| xlsx| 28.91 kB

Realizační tým - Neplatná verze

30. 06. 2022 - 07:23| xlsx| 28.91 kB

Vzor Smlouvy o partnerství OP JAK

04. 11. 2022 - 10:06| docx| 305.22 kB

Vzory příloh ZoR/ŽoP pro projekty výzvy 02_22_005 Individuální projekty systémové – Vzdělávání

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzoru příloh Zpráv o realizaci u výzvy č. 02_22_005 Individuální projekty systémové – Vzdělávání. Příloha je relevantní pro projekty s aktivitou č. 4. Vzor naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR/ŽoP ZDE.

Číst více

OČIMA ŽADATELE: Střední článek podpory je pomocnou rukou všem školám v republice!

Praha, 2. listopadu 2023 – Dnešní rozhovor se týká škol napříč celou Českou republikou. Řeč je o dlouho očekávaném systémovém projektu Střední článek podpory, jehož cílem je uvolnit ruce ředitelům škol, zprostředkovat jim informace a ukázat lidskou tvář ministerstva. O zrodu projektu i jeho implementaci si povídáme s ředitelkou Ing. Janou Šmíd Winterovou, MPA. Paní ředitelko, […]

Číst více

Metodický dopis č. 1 (publicita) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 2

Řídicí orgán OP JAK vydal s účinností od 1. 8. 2023 Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 2, který se týká povinnosti realizátorů strategických projektů  a projektů s celkovými výdaji nad 10 mil. Eur uspořádat do konce realizace projektu komunikační akci s přizváním zástupců Evropské komise za podmínek uvedených v kap. […]

Číst více

Vzory příloh ZoR/ŽoP pro projekty výzvy 02_22_005 Individuální projekty systémové – Vzdělávání

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzorů příloh Zpráv o realizaci u výzvy č. 02_22_005 Individuální projekty systémové – Vzdělávání. Vzory naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR/ŽoP ZDE.  

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Individuální projekty systémové – Vzdělávání

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_22_005 (Individuální projekty systémové – Vzdělávání) aktivita č. 4, v prioritě 2 OP JAK, které se konalo dne 1. 3. 2023.  V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou […]

Číst více

Vzory příloh ZoR/ŽoP pro projekty výzvy 02_22_005 Individuální projekty systémové – Vzdělávání

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzorů příloh Zpráv o realizaci u výzvy č. 02_22_005 Individuální projekty systémové – Vzdělávání. Vzory naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR/ŽoP ZDE.

Číst více

Oprava Zápisu z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Individuální projekty systémové – Vzdělávání

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje opravu Zápisu z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_22_005 Individuální projekty systémové – Vzdělávání (aktivita č. 5), v prioritě 2 OP JAK, které se konalo dne 12. 1. 2023. U projektu s reg. č. CZ.02.02.02/00/22_005/0004237 došlo k opravě administrativní chyby v názvu projektu a v tabulce požadovaných úprav rozpočtu. […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Individuální projekty systémové – Vzdělávání

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_22_005 (Individuální projekty systémové – Vzdělávání) aktivita č. 5, v prioritě 2 OP JAK, které se konalo dne 12. 1. 2023. V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Individuální projekty systémové – Vzdělávání

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_22_005 (Individuální projekty systémové – Vzdělávání) aktivita č. 4, v prioritě 2 OP JAK, které se konalo dne 6. 12. 2022. Zápis je k dispozici ZDE.

Číst více

Oznámení Řídicího orgánu OP JAK ke změně názvu právního aktu pro MŠMT od 1. 1. 2023

V souvislosti s přijetím zákona č. 384/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, budou místo Opatření náměstka vydávána Opatření vrchního ředitele. Změna se týká právních aktů o poskytnutí/převodu podpory vydávaných Řídicím orgánem OP JAK výhradně pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Individuální projekty systémové – Vzdělávání

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_22_005 (Individuální projekty systémové – Vzdělávání) aktivita č. 6, v prioritě 2 OP JAK, které se konalo dne 6. 12. 2022. V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Individuální projekty systémové – Vzdělávání

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_22_005 (Individuální projekty systémové – Vzdělávání) aktivita č. 5, v prioritě 2 OP JAK, které se konalo dne 30. 11. 2022. Zápis je k dispozici ZDE.

Číst více

Aktualizace přílohy žádosti o podporu Realizační tým

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje dne 11.11.2022 nový vzor přílohy Realizační tým. Nové vzorové přílohy k žádosti o podporu jsou zveřejňovány u výzev č. 02_22_008 Špičkový výzkum, č. 02_22_004 IPs Výzkum a vývoj I, č. 02_22_005 IPs Vzdělávání a č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I. Nové vzory se liší od starší verze takto: ve sloupci G […]

Číst více

Metodický dopis č. 1 (stavební práce) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 1

Řídicí orgán OP JAK vydal dne 10. 11. 2022 Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 1, který se týká dokládání stavebních prací před vydáním právního aktu a v průběhu realizace projektů. Metodický dopis č. 1 upřesňuje, jaké doklady ke stavebním pracím bude Řídicí orgán požadovat před 1. […]

Číst více

Aktualizace Výsledků šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru za 1. pololetí 2022

ŘO OP JAK informuje žadatele o aktualizaci přílohy „Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru“ výzev č. 02_22_04 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I, č. 02_22_05 Individuální projekty systémové – Vzdělávání a č. 02_22_09 Smart Akcelerátor+ I. Příloha zohledňuje údaje o průměrném výdělku za 1. pololetí roku 2022 zveřejněné na webovém portálu www.ispv.cz […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Výzva č. 02_22_005 Individuální projekty systémové – Vzdělávání

Řídicí orgán OP JAK dne 30. 6. 2022 vyhlašuje výzvu č. 02_22_005 Individuální projekty systémové – Vzdělávání. Cílem výzvy je podpořit kvalitní vzdělávání prostřednictvím pozitivních změn v cílech, obsahu, metodách, formách a hodnocení ve vzdělávání a poskytováním systémové a centrálně koordinované podpory školám a zřizovatelům škol v oblasti řízení organizace, leadershipu a řízení pedagogického procesu. Školy […]

Číst více