Aktualizace Výsledků šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru za 1. pololetí 2022

ŘO OP JAK informuje žadatele o aktualizaci přílohy „Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru“ výzev č. 02_22_04 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I, č. 02_22_05 Individuální projekty systémové – Vzdělávání a č. 02_22_09 Smart Akcelerátor+ I.

Příloha zohledňuje údaje o průměrném výdělku za 1. pololetí roku 2022 zveřejněné na webovém portálu www.ispv.cz a je platná pro žádosti o podporu podané v MS2021+ ode dne 26. 10. 2022.

Přílohy jsou k dispozici v sekci Dokumenty u výzvy č. 02_22_04 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I ZDE, u výzvy č. 02_22_05 Individuální projekty systémové – Vzdělávání ZDE a u výzvy č. 02_22_09 Smart Akcelerátor+ I ZDE.