Ilustrační obrázek

Výzva č. 02_22_005 Individuální projekty systémové – Vzdělávání

Řídicí orgán OP JAK dne 30. 6. 2022 vyhlašuje výzvu č. 02_22_005 Individuální projekty systémové – Vzdělávání. Cílem výzvy je podpořit kvalitní vzdělávání prostřednictvím pozitivních změn v cílech, obsahu, metodách, formách a hodnocení ve vzdělávání a poskytováním systémové a centrálně koordinované podpory školám a zřizovatelům škol v oblasti řízení organizace, leadershipu a řízení pedagogického procesu. Školy budou podpořeny v práci s kurikulem a při zavádění inovativních metod a způsobů hodnocení do vzdělávání. Podpora bude poskytnuta vedení škol prostřednictvím středních článků podpory, školním pedagogickým týmům v rámci webinářů i formou konkrétní metodické podpory přímo ve školách a dále pedagogickým pracovníkům napříč školami v rámci metodických kabinetů. Kvalita a efektivita vzdělávání bude také podpořena systematickým monitorováním a analýzou dat vzdělávací soustavy s cílem předcházet nerovnostem ve vzdělávání a podpořit rozvoj kompetencí dětí, žáků a studentů pro jejich úspěšný osobní i profesní život. Ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 31. 3. 2023 v 10:00:00 hod.

Text výzvy je k dispozici v sekci ZDE.