Oznámení Řídicího orgánu OP JAK ke změně názvu právního aktu pro MŠMT od 1. 1. 2023

V souvislosti s přijetím zákona č. 384/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, budou místo Opatření náměstka vydávána Opatření vrchního ředitele. Změna se týká právních aktů o poskytnutí/převodu podpory vydávaných Řídicím orgánem OP JAK výhradně pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.