Výzva č. 02_23_025 – Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti

Řídicí orgán OP JAK zveřejnil dne 19. ledna 2024 Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti, verze 2. SPŽP verze 2 jsou účinná od 19. 1. 2024 a jejich znění naleznete ZDE.

Číst více

Dokument „Základní principy kontroly dotací financovaných formou zjednodušených metod vykazování ze strany finančních úřadů v rámci správy odvodů za porušení rozpočtové kázně“

ŘO OP JAK informuje žadatele a příjemce o zveřejnění dokumentu vypracovaného Generálním finančním ředitelstvím (GFŘ). GFŘ tento dokument poskytlo Řídicím orgánům s cílem informovat příjemce o postupu finančních úřadů při kontrole dotací, které využívají formy zjednodušených metod vykazování. Postupy finančních úřadů jsou plně v souladu s materiály a informacemi poskytovanými ŘO OP JAK. Dokument je k dispozici ZDE.

Číst více

Zveřejnění anglické verze Metodiky pro nakládání s majetkem spolufinancovaným z OP JAK (Methodology for the treatment of property funded by P JAC) a anglické verze Testu kritérií podniku v obtížích (Test of the undertaking in difficulty)

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje anglickou verzi Metodiky pro nakládání s majetkem spolufinancovaným z OP JAK, verze 2 (Methodology for the treatment of property funded by P JAC), spolu s anglickou verzí doporučených vzorů formulářů Žádosti o schválení pronájmu (Request for approval to lease property) a Přehledu pronájmů (Lease overview), a anglickou verzi přílohy č. 6 […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území – MAP

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_017 (Akční plánování v území – MAP) v prioritě 2 OP JAK, které se konalo dne 20. 12. 2023.  Informace o dalším postupu ohledně dokládání dokumentů před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory a jeho následné administrace obdrží úspěšní žadatelé […]

Číst více

Vzory příloh ZoR/ŽoP pro projekty v realizaci

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzoru Pracovního výkazu OP JAK v anglickém jazyce. Vzor naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR/ŽoP.

Číst více

Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území – MAP

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_017 (Akční plánování v území – MAP) v prioritě 2 OP JAK, které se konaly ve dnech 13. 12. 2023 a 15. 12. 2023. Informace o dalším postupu ohledně dokládání dokumentů před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory a jeho […]

Číst více

Vzory příloh ZoR/ŽoP pro projekty výzvy Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzoru přílohy ZoR/ŽoP u výzvy č. 02_22_012 Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů. Vzor naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR/ŽoP.

Číst více

Vzory příloh ZoR/ŽoP pro projekty výzvy Výzkumné e-infrastruktury I.

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzorů příloh ZoR/ŽoP u výzvy č. 02_23_016 Výzkumné e-infrastruktury I. Vzory naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR/ŽoP.

Číst více

Vzory příloh ZoR/ŽoP pro projekty výzvy Výzkumné infrastruktury I.

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzorů příloh ZoR/ŽoP u výzvy č. 02_23_015 Výzkumné infrastruktury I. Vzory naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR/ŽoP.

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území – IDZ

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_018 (Akční plánování v území – IDZ) v prioritě 2 OP JAK, které se konalo dne 12. 12. 2023.  Informace o dalším postupu ohledně dokládání dokumentů před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory a jeho následné administrace obdrží […]

Číst více

Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Výzkumné infrastruktury I

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_015 (Výzkumné infrastruktury I) v prioritě 1 OP JAK, které se konaly ve dnech 30. 10. 2023, 2. 11. 2023, 7. 11. 2023, 9. 11. 2023, 10. 11. 2023, 14. 11. 2023, 15. 11. 2023, 22. 11. 2023, 24. 11. […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území – MAP

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_017 (Akční plánování v území – MAP) v prioritě 2 OP JAK, které se konalo dne 5. 12. 2023.  Informace o dalším postupu ohledně dokládání dokumentů před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory a jeho následné administrace obdrží úspěšní žadatelé […]

Číst více

Vzory příloh ZoR/ŽoP pro projekty v realizaci

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzoru Přístrojového deníku. Vzor naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR/ŽoP ZDE.

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území – MAP

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_017 (Akční plánování v území – MAP) v prioritě 2 OP JAK, které se konalo dne 29. 11. 2023.  Informace o dalším postupu ohledně dokládání dokumentů před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory a jeho následné administrace obdrží úspěšní žadatelé […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Smart Akcelerátor+ I

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_22_009 (Smart Akcelerátor+ I) v prioritě 1 OP JAK, které se konalo dne 4. 12. 2023.  V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou žadatelé v této výzvě obracet na […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – prosinec 2023

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za prosinec 2023 pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I a výzvu Šablony pro SŠ a VOŠ I […]

Číst více

Aktualizace výzvy Open Science I – změna data pro ukončení příjmu žádostí o podporu

Řídicí orgán OP JAK dne 19.12.2023 zveřejňuje aktualizaci výzvy č. 02_23_014 – Open Science I. U výzvy dochází ke změně data pro ukončení příjmu žádostí o podporu, a to z původního data 2.1.2024 na datum 28.6.2024. Více informací o výzvě č. 02_23_014 – Open Science I najdete ZDE.

Číst více

Aktualizace výzvy VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY I – navýšení alokace výzvy

Řídicí orgán OP JAK dne 19.12.2023 zveřejňuje aktualizaci výzvy č. 02_23_015 – VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY I. Předmětem změny je navýšení alokace výzvy z původních 3 000 000 000 Kč na 3 420 000 000 Kč. Navýšení alokace umožní podpořit realizaci dalších kvalitních projektů, a dojde tak jak k optimálnímu využití disponibilní alokace P1 OP JAK, tak k naplnění smyslu intervence systémově podpořit […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území – MAP

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_017 (Akční plánování v území – MAP) v prioritě 2 OP JAK, které se konalo dne 27. 11. 2023.  Informace o dalším postupu ohledně dokládání dokumentů před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory a jeho následné administrace obdrží úspěšní žadatelé […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Podpora pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_019 (Podpora pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek) v prioritě 2 OP JAK, které se konalo dne 28. 11. 2023.  V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou žadatelé […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Zveřejnění FAQ k výzvě č. 02_23_025 Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti

ŘO OP JAK informuje žadatele o zveřejnění často kladených dotazů k výzvě č. 02_23_025 Společenské a humanitní vědy: Člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti v sekci FAQ.

Číst více

Aktualizace Příručky pro práci v ISKP21+

Řídicí orgán OP JAK informuje o aktualizaci uživatelské příručky ISKP21+ Zpracování žádosti o platbu ve verzi 1.1, která je k dispozici ZDE.

Číst více
ilustrační obrázek

Přihlášení do ISKP21+ brzy jen pomocí Identity občana

Řídicí orgán OP JAK upozorňuje na blížící se zásadní změnu v přihlašování všech uživatelů do portálu ISKP21+, a to pouze pomocí Identity občana. Více informací naleznete ZDE.

Číst více

Vzory příloh ZoR/ŽoP pro projekty výzvy č. 02_23_018 Akční plánování v území – IDZ

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzorů příloh ZoR/ŽoP u výzvy č. 02_23_018 Akční plánování v území – IDZ. Vzory naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR/ŽoP.

Číst více