Dokumentace k ukončené výzvě Šablony pro SŠ a VOŠ I stále aktuální

Řídicí orgán OP JAK si dovoluje upozornit příjemce dotace, že i po ukončení výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I je dokumentace uvedená u výzvy stále aktuální. Zveřejněné dokumenty slouží po celou dobu realizace projektů – týkají se např. přípravy zpráv o realizaci či podávání žádostí o změnu projektu. V části „Ostatní dokumenty – k realizaci projektů“ […]

Číst více

Přidány další semináře pro příjemce dotace z výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I

V souvislosti s nastavením začátku projektů v šablonách středních a vyšších odborných škol, vč. domovů mládeže a internátů, v lednu a únoru 2023 (přes 400 projektů) a v září 2023 (přes 100 projektů) Řídicí orgán OP JAK nabízí další termíny seminářů pro příjemce v této výzvě. Cílem seminářů je seznámit příjemce především s požadavky na realizaci a administraci jednotlivých šablon, na vykazování indikátorů […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_22_004 (Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I) aktivita č. 3, v prioritě 1 OP JAK, které se konalo dne 26. 1. 2023.  V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu […]

Číst více

Přehled projektů podpořených z evropských fondů

Hledáte informace o konkrétním projektu nebo příjemci podpory z evropských fondů? V Seznamu operací zveřejněných na portálu dotaceeu.cz najdete všechny projekty/operace realizované v období 2021-2027. U každého projektu naleznete informace, z jakého operačního programu čerpal, název a IČO příjemce dotace atd. a do budoucna i výši podpory. Seznam operací je k dispozici ZDE.

Číst více

Zveřejnění Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 2

Řídicí orgán OP JAK vydává s účinností od 6. 2. 2023 Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 2. Pro úspěšné žadatele budou tato pravidla závazná automaticky jejich připojením k právnímu aktu o poskytnutí/převodu podpory. Příjemci s již vydaným právním aktem si o jejich připojení mohou požádat formou žádosti o podstatnou změnu s dopadem do právního aktu. […]

Číst více

Avízo výzvy č. 02_23_015 Výzkumné infrastruktury I

Řídicí orgán OP JAK dne 6. 2. 2023 zveřejňuje avízo výzvy 02_23_015 Výzkumné infrastruktury I. Upozorňujeme, že avízo výzvy je verze informativního charakteru a do vyhlášení výzvy, které je plánováno na 20. 2. 2023, může dojít ve výzvě a přílohách k úpravám či doplněním. Avízo výzvy je k dispozici v sekci ZDE.

Číst více

Avízo výzvy č. 02_23_016 Výzkumné e-infrastruktury I

Řídicí orgán OP JAK dne 6. 2. 2023 zveřejňuje avízo výzvy 02_23_016 Výzkumné e-infrastruktury I. Upozorňujeme, že avízo výzvy je verze informativního charakteru a do vyhlášení výzvy, které je plánováno na 24. 2. 2023, může dojít ve výzvě a přílohách k úpravám či doplněním. Avízo výzvy je k dispozici v sekci ZDE.  

Číst více

Výzva č. 02_23_014 Open Science I

Řídicí orgán OP JAK dne 3. 2. 2023 vyhlašuje výzvu č. 02_23_014 Open Science I, jejímž cílem je podpořit implementaci iniciativy European Open Science Cloud (dále též „EOSC“) v ČR v souladu s koncepčním dokumentem „Architektura implementace EOSC v ČR“. Konkrétně výzva podporuje vybudování distribuované Národní repozitářové platformy (dále též „NRP“) jako klíčového stavebního prvku […]

Číst více

Jak otevřít data? Jak je zpřístupnit vědcům? OP JAK na to vyčlenil 1,3 mld. Kč

Praha, 3. února 2023 – Otevřená věda postavená na dostupných datech je nové paradigma politik vědy a výzkumu. Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) proto podpoří částkou 1,3 miliardy korun prostřednictvím výzvy Open Science I iniciativu European Open Science Cloud v České republice. Ta umožní sdílení vědeckých dat a prohloubení spolupráce v oblasti vědy a výzkumu […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Smart Akcelerátor+ I

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_22_009 (Smart Akcelerátor+ I) v prioritě 1 OP JAK, které se konalo dne 19. 1. 2023.  V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou žadatelé v této výzvě obracet na […]

Číst více

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvy TP

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje dne 1. 2. 2023 verzi 2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvy Technická pomoc – ERDF a Technická pomoc – ESF+.

Číst více

Vzory statutů a jednacích řádů hodnoticí, výběrové a přezkumné komise

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje dne 1. 2. 2023 vzory statutů a jednacích řádů hodnoticí, výběrové a přezkumné komise. Dokumenty byly aktualizovány zejména v souladu se zákonem č. 384/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Dokumenty jsou k dispozici: Vzory statutu a jednacího […]

Číst více

Seznam obvyklých cen vybavení, verze 2

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje dne 1. 2. 2023 verzi 2 Seznamu obvyklých cen vybavení, ubytování a stravování. K aktualizaci dokumentu dochází zpravidla jednou ročně. Účinnost dokumentu pro žadatele je uvedena v úvodu dokumentu. Pro příjemce je účinná vždy poslední verze dokumentu. Dokument je k dispozici ZDE.  

Číst více

Podpůrný materiál pro příjemce zjednodušených projektů (šablon) k žádosti o změnu aktivit

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce zjednodušených projektů o zveřejnění podpůrného materiálu týkajícího se žádosti o změnu aktivit. Dokument, který je zveřejněn u výzvy č. 02_22_002 a 02_22_003 na záložce Dokumenty v sekci Změny aktivit šablon, obsahuje informace a doporučený postup pro zpracování a podání žádosti o změnu aktivit ve zjednodušených projektech (šablonách).

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – leden 2023

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za leden 2023 pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I Chtěli bychom z aktivity Inovativní vzdělávání realizovat lyžařské […]

Číst více

Vzory příloh ZoR/ŽoP pro projekty výzvy 02_22_005 Individuální projekty systémové – Vzdělávání

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzorů příloh Zpráv o realizaci u výzvy č. 02_22_005 Individuální projekty systémové – Vzdělávání. Vzory naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR/ŽoP ZDE.

Číst více

Oprava Zápisu z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Individuální projekty systémové – Vzdělávání

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje opravu Zápisu z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_22_005 Individuální projekty systémové – Vzdělávání (aktivita č. 5), v prioritě 2 OP JAK, které se konalo dne 12. 1. 2023. U projektu s reg. č. CZ.02.02.02/00/22_005/0004237 došlo k opravě administrativní chyby v názvu projektu a v tabulce požadovaných úprav rozpočtu. […]

Číst více

Avízo výzvy č. 02_23_014 Open Science I

Řídicí orgán OP JAK dne 20. 1. 2023 zveřejňuje avízo výzvy č. 02_23_014 Open Science I. Upozorňujeme, že avízo výzvy je verze informativního charakteru a do vyhlášení výzvy, které je plánováno na 3. 2. 2023, může dojít ve výzvě a přílohách výzvy k úpravám či doplněním.  Avízo výzvy je k dispozici v sekci ZDE.

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Individuální projekty systémové – Vzdělávání

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_22_005 (Individuální projekty systémové – Vzdělávání) aktivita č. 5, v prioritě 2 OP JAK, které se konalo dne 12. 1. 2023. V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou […]

Číst více

Zveřejnění příruček IS KP21+

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění aktualizovaných uživatelských příruček pro práci v IS KP21+. Aktualizace se týká mimo jiné změny vzhledu přihlašovací stránky portálu ISKP21+, ke které dojde 18. 1. 2023. Jedná se o příručky: Uživatelská příručka ISKP Žádost o podporu ve verzi 1.2 Uživatelská příručka ISKP Žádost o podporu ZP (šablony) ve […]

Číst více

Vzory příloh ZoR/ŽoP pro projekty výzvy 02_22_010 MSCA Fellowships CZ

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzorů příloh Zpráv o realizaci u výzvy č. 02_22_010 MSCA Fellowships CZ. Vzory naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR/ŽoP ZDE.

Číst více

Zveřejnění příruček IS KP21+

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění nových uživatelských příruček pro práci v IS KP21+. Jedná se o příručky: Uživatelská příručka ISKP21+ Zpráva o realizaci pro zjednodušené projekty (šablony) Uživatelská příručka ISKP21+ Zprávy projektu (ZoR, ZoU, IoP) Všechny dosud zveřejnění příručky jsou k dispozici v sekci Dokumenty – Uživatelské příručky pro práci s IS KP21+.

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – prosinec 2022

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za prosinec 2022 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I a pro výzvu šablony pro SŠ a VOŠ […]

Číst více

Kalkulačka šablon ZoR pro poradny pro výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Řídicí orgán OP JAK dne 21.12. 2022 zveřejňuje Kalkulačku šablon ZoR  pro poradny pro výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Kalkulačka šablon ZoR pro poradny je připravena jako jeden dokument pro všechny zprávy o realizaci a slouží k evidenci produktivních hodin v personálních šablonách. V Kalkulačce je také počítán počet osob a […]

Číst více