Avízo výzvy č. 02_24_030 Open Science II

Řídicí orgán OP JAK dne 12. 6. 2024 zveřejňuje avízo výzvy č. 02_24_030 Open Science II. Upozorňujeme, že avízo výzvy má informativní charakter a do vyhlášení výzvy, které je plánováno na 26. 6. 2024, může dojít ve výzvě a přílohách výzvy k úpravám či doplněním. 

Avízo výzvy je k dispozici v sekci ZDE.