Vzor přílohy ZoR pro výzvu 02_23_028 Fázované projekty II.

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzoru přílohy Zpráv o realizaci u výzvy č. 02_23_028 Fázované projekty II. Vzor naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR.

Číst více

Výzva č. 02_23_028 Fázované projekty II

Řídicí orgán OP JAK dne 28. 7. 2023 vyhlašuje výzvu č. 02_23_028 Fázované projekty II, která je určena pro projekty schválené v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výzvě č. 02_17_043 Teaming II, které se nepodařilo z objektivních důvodů dokončit a u nichž je rozfázování v zájmu ČR. Výzva podpoří dokončení aktivit, které se […]

Číst více