Vydání Příručky pro práci v IS KP21+

Řídicí orgán OP JAK informuje o vydání Uživatelské příručky ISKP21+ Žádost o podporu pro výzvu č. 02_24_31 Šablony pro neformální vzdělávání, která je dostupná ZDE.

Číst více

OP JAK podpoří neformální vzdělávání dětí a mládeže

Praha, 18. března 2024 – Neformální vzdělávání představuje nedílnou součást celkového vzdělávacího systému v České republice. Nejen že doplňuje vzdělávání formální – školní, ale plní specifické role. Základním principem není vytvářet zisk, ale vykonávání veřejně prospěšné činnosti při práci s dětmi a mládeží. Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) podpoří prostřednictvím osvědčeného formátu „šablon“ […]

Číst více

Výzva č. 02_24_031 Šablony pro neformální vzdělávání

Řídicí orgán OP JAK vyhlašuje dne 21. března 2024 výzvu č. 02_24_031 Šablony pro neformální vzdělávání, jejímž cílem je podpořit rozvoj vzdělávacích aktivit v neformálním vzdělávání, díky čemuž může docházet k další podpoře rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu neformálnímu vzdělávání pro všechny děti a mládež a k propojování formálního a neformálního vzdělávání. Zpřístupnění v […]

Číst více