Vzory příloh ZoR/ŽoP pro projekty výzvy č. 02_22_004 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzorů příloh ZoR/ŽoP Přehled vykonaných činností_b2 a Přehled čerpané dovolené. Vzory naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR/ŽoP ZDE.