LUCIE FUKOVÁ: O roli vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny a výzvě OP JAK PRO-ROMA

Praha, 25. června 2024 – Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský (ŘO OP JAK) ve spolupráci s vládní zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny Lucií Fukovou a zástupci romských a proromských neziskových organizací připravil výzvu PRO-ROMA (Podpora pro/romských místních aktérů). Výzva podpoří rozvoj neformálních vzdělávacích aktivit romských dětí a mládeže a přispěje ke snížení vzdělanostní […]

Číst více

OP JAK vyhlásil výzvu PRO-ROMA: 300 milionů na podporu vzdělávání romských dětí a mládeže

Praha, 19. června 2024 – Operační program Jan Amos Komenský dnes vyhlásil výzvu PRO-ROMA (PODPORA PRO/ROMSKÝCH MÍSTNÍCH AKTÉRŮ), jejímž cílem je podpořit rozvoj vzdělávacích aktivit v neformálním vzdělávání romských dětí a mládeže na území České republiky. Jde o významný krok ke snižování nerovností ve vzdělávání a spravedlivějšímu přístupu ke vzdělávání. Na projekty je vyčleněno 300 […]

Číst více

Výzva PRO-ROMA – semináře pro žadatele

ŘO OP JAK v souvislosti s vyhlášenou výzvou č. 02_24_032 PRO-ROMA (Podpora pro/romských místních aktérů) připravil semináře pro žadatele. Pro žadatele o podporu jsou připraveny dva semináře. Seminář dne 9. 7. 2024 se bude konat prezenčně v prostorách MŠMT, seminář dne 11. 7. 2024 se bude konat distančně v platformě MS Teams. Distanční seminář bude obsahově shodný s prezenčním seminářem, […]

Číst více

Výzva č. 02_24_032 PRO-ROMA (Podpora pro/romských místních aktérů)

Řídicí orgán OP JAK dne 19. 6. 2024 vyhlašuje výzvu č. 02_24_032 PRO-ROMA (Podpora pro/romských místních aktérů), jejímž cílem je podpořit rozvoj vzdělávacích aktivit v neformálním vzdělávání zaměřených na podporu romských dětí a mládeže na území ČR a tím přispět ke snížení vzdělanostní nerovnosti a zvýšení spravedlnosti v přístupu ke vzdělání. Dalším cílem je zvýšení motivace […]

Číst více