Zveřejnění aktualizované Příručky pro hodnotitele, verze 2

Řídicí orgán OP JAK informuje o zveřejnění aktualizované Příručky pro hodnotitele, verze 2.