Vzory příloh ZoR pro projekty výzvy 02_22_011 MSCA COFUND CZ

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzorů příloh Zpráv o realizaci u výzvy č. 02_22_011 MSCA COFUND CZ. Vzory naleznete na záložce Dokumenty ZDE.