Výzva č. 02_23_026 Výzkumné prostředí

Řídicí orgán OP JAK dne 24. 6. 2024 vyhlašuje výzvu č. 02_23_026 Výzkumné prostředí, jejímž cílem je rozvoj kapacit, znalostí a dovedností pracovníků výzkumných organizací v oblasti strategického řízení výzkumu a vývoje za účelem zvýšení jejich odborné kapacity a vytvoření mezinárodně konkurenceschopných podmínek a odolného, bezpečného prostředí pro provádění excelentního výzkumu a vývoje. Ukončení příjmu žádostí je stanoveno do 16. 12. 2024 do 14:00.

Text výzvy je k dispozici v sekci ZDE.