Výzva č. 02_24_031 Šablony pro neformální vzdělávání

21. března 2024 - 30. srpna 2024

Zbývá 135 dní na podání


Celková alokace

400 mil. Kč

Počet předložených žádostí

95

Předložené žádosti

194 mil. Kč

Počet podpořených žádostí

0

Podpořené žádosti

0

Zbývající alokace

400 mil. Kč


Aktualizováno 15. 4. 2024


Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 8. 4. 2024. Příjem žádostí o podporu bude ukončen poté, co finanční objem v podaných žádostech o podporu dosáhne 120 % výše alokace výzvy, nejpozději 30. 8. 2024 ve 14:00:00.

Výzva Šablony pro neformální vzdělávání

21. 03. 2024 - 12:52| pdf| 535.59 kB

Šablony pro neformální vzdělávání – semináře pro žadatele a příjemce

ŘO OP JAK v souvislosti s vyhlášenou výzvou č. 02_24_031 Šablony pro neformální vzdělávání připravil sérii seminářů pro žadatele a poté příjemce finanční podpory v této výzvě. Na úvodním semináři dne 2. 4. 2024 budou zájemcům představeny základní parametry výzvy a aktivity. Následně o dva dny později proběhnou dva semináře pro žadatele. Dopolední seminář je určen pro žadatele […]

Číst více

OP JAK podpoří neformální vzdělávání dětí a mládeže

Praha, 18. března 2024 – Neformální vzdělávání představuje nedílnou součást celkového vzdělávacího systému v České republice. Nejen že doplňuje vzdělávání formální – školní, ale plní specifické role. Základním principem není vytvářet zisk, ale vykonávání veřejně prospěšné činnosti při práci s dětmi a mládeží. Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) podpoří prostřednictvím osvědčeného formátu „šablon“ […]

Číst více

Výzva č. 02_24_031 Šablony pro neformální vzdělávání

Řídicí orgán OP JAK vyhlašuje dne 21. března 2024 výzvu č. 02_24_031 Šablony pro neformální vzdělávání, jejímž cílem je podpořit rozvoj vzdělávacích aktivit v neformálním vzdělávání, díky čemuž může docházet k další podpoře rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu neformálnímu vzdělávání pro všechny děti a mládež a k propojování formálního a neformálního vzdělávání. Zpřístupnění v […]

Číst více
16. 4.
13:00 - 15:30

Představení výzvy Šablony pro neformální vzdělávání – pokračující seminář pro všechny typy žadatelů

Místo konání: Teams - odkaz bude zaslán registrovaným zájemcům před konáním semináře.

Více informací

19. 9.
13:00 - 15:30

Seminář pro příjemce dotace Šablony pro neformální vzdělávání

Místo konání: Teams - odkaz bude zaslán registrovaným zájemcům před konáním semináře.

Více informací

1. 10.
13:00 - 15:30

Šablony pro neformální vzdělávání – administrace výstupů aktivit, indikátorů a podání první zprávy o realizaci

Distanční seminář je určen příjemcům dotace ve výzvě č. 02_24_031 Šablony pro neformální vzdělávání. Cílem semináře je seznámit příjemce dotace s pravidly podáváním zpráv o realizaci a jejich náležitostmi. Seminář se dále zaměří na dokládání realizovaných aktivit a splněných indikátorů. Na...

Více informací