Šablony pro neformální vzdělávání – semináře pro žadatele a příjemce

ŘO OP JAK v souvislosti s vyhlášenou výzvou č. 02_24_031 Šablony pro neformální vzdělávání připravil sérii seminářů pro žadatele a poté příjemce finanční podpory v této výzvě.

Na úvodním semináři dne 2. 4. 2024 budou zájemcům představeny základní parametry výzvy a aktivity. Následně o dva dny později proběhnou dva semináře pro žadatele. Dopolední seminář je určen pro žadatele – spolky s pobočnými spolky, na kterém budou zdůrazněny specifika zapojení pobočných spolků do aktivit projektu. Odpolední seminář je věnován všem žadatelům, přičemž tento seminář proběhne ještě jednou 16. 4. 2024. Zájemci se mohou na semináře hlásit opakovaně.

Již v červnu bude uspořádán seminář k realizaci aktivit a naplňování indikátorů, který bude v září následován seminářem pro příjemce dotace k plnění povinností souvisejících s realizací projektu. V říjnu bude uspořádán seminář k vykazování aktivit, výstupů a indikátorů do zpráv o realizaci.

Všechny semináře se budou konat distančně. Zájemci o semináře se musejí registrovat na webových stránkách ZDE. Přihlášení účastníci dostanou odkaz na seminář a prezentaci po uzavření registrace, obvykle den před konáním semináře.

V případě potřeby mohou být vyhlášeny další semináře.