Vzory příloh ZoR pro projekty výzvy č. 02_24_031 Šablony pro neformální vzdělávání

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzorů příloh zpráv o realizaci projektů. Vzory naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR/ŽoP ZDE.