Výzva č. 02_24_031 Šablony pro neformální vzdělávání

Řídicí orgán OP JAK vyhlašuje dne 21. března 2024 výzvu č. 02_24_031 Šablony pro neformální vzdělávání, jejímž cílem je podpořit rozvoj vzdělávacích aktivit v neformálním vzdělávání, díky čemuž může docházet k další podpoře rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu neformálnímu vzdělávání pro všechny děti a mládež a k propojování formálního a neformálního vzdělávání.

Zpřístupnění v IS KP21+ pro příjem žádostí o podporu bude 8. dubna 2024 od 10:00. Ukončení příjmu žádostí nastane poté, co finanční objem v podaných žádostech o podporu dosáhne 120 % výše alokace výzvy, nejpozději 30. 8. 2024 ve 14:00:00.

Text výzvy je k dispozici v sekci ZDE.