Šablony NFV – zveřejnění záznamu z distančního semináře k realizaci šablon

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje záznam z distančního semináře pro příjemce finanční podpory z výzvy č. 02_24_031 Šablony pro neformální vzdělávání ze dne 11. června 2024. Seminář byl věnován principům zjednodušeného vykazování, realizaci jednotlivých aktivit, naplňování indikátorů, vykazování specifických datových položek a změnám aktivit. 

Záznam ze semináře je dostupný ke shlédnutí ZDE.

Prezentace ze semináře je dostupná ke stažení ZDE.