Dokumentace k ukončené výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I stále aktuální

Řídicí orgán OP JAK si dovoluje upozornit příjemce dotace, že i po ukončení výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I je dokumentace uvedená u výzvy stále aktuální. Zveřejněné dokumenty slouží po celou dobu realizace projektů – týkají se např. přípravy zpráv o realizaci či podávání žádostí o změnu projektu. V části „Ostatní dokumenty – k realizaci projektů“ […]

Číst více

Změna výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje dne 5. května 2023 změnu výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Vzhledem k velkému zájmu oprávněných žadatelů výzvy došlo v rámci zaregistrovaných žádostí o podporu k překročení původně stanovené alokace výzvy. Alokace výzvy byla proto navýšena o 370  000 000 Kč na celkovou částku 9 370 000 000 Kč .

Číst více
Ilustrační obrázek

83 % ŠKOL MÁ ZÁJEM O ŠABLONY Z OP JAK

Praha, 3. května 2023 – Až do konce dubna měly mateřské a základní školy možnost získat evropské prostředky z Operačního programu Jan Amos Komenský. Během jedenácti měsíců, kdy byla výzva Šablony pro MŠ a ZŠ I otevřena, využilo této možnosti více než 83 % všech škol a školských zařízení v České republice. 3 935 projektů za […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – duben 2023

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za duben 2023 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I a pro výzvu šablony pro SŠ a VOŠ […]

Číst více

Příloha ke zprávám o realizaci projektu pro výzvu č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Řídicí orgán OP JAK dne 11. 4. 2023 zveřejňuje upravenou přílohu ke zprávám o realizaci projektu pro výzvu č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I, kterou najdete v části Dokumenty, v sekci Vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů. Jedná se o přílohu pro aktivitu Inovativní vzdělávání (varianta pro SŠ, VOŠ, domovy mládeže a internáty). Nový dokument […]

Číst více

Příloha ke zprávám o realizaci projektu pro výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Řídicí orgán OP JAK dne 11. 4. 2023 zveřejňuje upravenou přílohu ke zprávám o realizaci projektu pro výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I, kterou najdete v části Dokumenty, v sekci Vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů. Jedná se o přílohu pro aktivitu Inovativní vzdělávání (varianta pro MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ). Nový dokument […]

Číst více

Karta účastníka k využití pro výzvu č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje vzor Karty účastníka k využití pro výzvu č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I. Dokument, který je zveřejněn u výzvy v části Dokumenty, v sekci Vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů, jsou příjemci povinni využívat v souladu s povinnostmi uvedenými v kap. 7.8.6.1. Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů. Excelovou podobu […]

Číst více

Karta účastníka k využití pro výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje vzor Karty účastníka k využití pro výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Dokument, který je zveřejněn u výzvy v části Dokumenty, v sekci Vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů, jsou příjemci povinni využívat v souladu s povinnostmi uvedenými v kap. 7.8.6.1. Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů. Excelovou podobu […]

Číst více

OČIMA ŽADATELE: „Pojď se učit, pojď si hrát, společně se radovat“ zní z MŠ Kameňáček!

Praha, 29. března 2023 – Dnešní rozhovor nás zavede do Ústí nad Labem, konkrétně do Mateřské školy Kameňáček, která je v podpoře z evropských dotací poskytovaných prostřednictvím MŠMT již ostříleným příjemcem. S ředitelkou školky Mgr. Petrou Fiklíkovou si povídáme o jejich zkušenostech, předešlých projektech podpořených z OP VVV i novinkách v šablonách v OP JAK z pohledu žadatele i příjemce. Vaše […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – březen 2023

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za březen 2023 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I A VÝZVU ŠABLONY Pro SŠ a VOŠ I […]

Číst více

Aktualizovaný Inspiromat – Příklady dobré praxe realizace šablon pro výzvu č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Řídicí orgán OP JAK dne 14.3.2023  zveřejňuje aktualizovaný dokument  Inspiromat – Příklady dobré praxe realizace šablon pro výzvu č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I. Aktualizovaný dokument, který je zveřejněn u výzvy v části Dokumenty v sekci Ostatní dokumenty – k realizaci projektů, obsahuje nově  tipy a náměty pro realizaci aktivit na téma Wellbeing […]

Číst více

Aktualizovaný Inspiromat – Příklady dobré praxe realizace šablon pro výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Řídicí orgán OP JAK dne 14.3.2023  zveřejňuje aktualizovaný dokument  Inspiromat – Příklady dobré praxe realizace šablon  pro výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Aktualizovaný dokument, který je zveřejněn u výzvy v části Dokumenty v sekci Ostatní dokumenty – k realizaci projektů, obsahuje nově  tipy a náměty pro realizaci aktivit na téma Wellbeing […]

Číst více

Vzor přílohy ZoR Prokázání vlastnické struktury pro projekty výzvy 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzoru přílohy Zpráv o realizaci Prokázání vlastnické struktury u výzvy č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I. Vzor naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů ZDE.

Číst více

Vzor přílohy ZoR Prokázání vlastnické struktury pro projekty výzvy 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzoru přílohy Zpráv o realizaci Prokázání vlastnické struktury u výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Vzor naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů ZDE.

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – únor 2023

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za ÚNOR 2023 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I A VÝZVU ŠABLONY Pro SŠ a VOŠ I […]

Číst více

Dokumentace k ukončené výzvě Šablony pro SŠ a VOŠ I stále aktuální

Řídicí orgán OP JAK si dovoluje upozornit příjemce dotace, že i po ukončení výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I je dokumentace uvedená u výzvy stále aktuální. Zveřejněné dokumenty slouží po celou dobu realizace projektů – týkají se např. přípravy zpráv o realizaci či podávání žádostí o změnu projektu. V části „Ostatní dokumenty – k realizaci projektů“ […]

Číst více

Přidány další semináře pro příjemce dotace z výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I

V souvislosti s nastavením začátku projektů v šablonách středních a vyšších odborných škol, vč. domovů mládeže a internátů, v lednu a únoru 2023 (přes 400 projektů) a v září 2023 (přes 100 projektů) Řídicí orgán OP JAK nabízí další termíny seminářů pro příjemce v této výzvě. Cílem seminářů je seznámit příjemce především s požadavky na realizaci a administraci jednotlivých šablon, na vykazování indikátorů […]

Číst více

Podpůrný materiál pro příjemce zjednodušených projektů (šablon) k žádosti o změnu aktivit

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce zjednodušených projektů o zveřejnění podpůrného materiálu týkajícího se žádosti o změnu aktivit. Dokument, který je zveřejněn u výzvy č. 02_22_002 a 02_22_003 na záložce Dokumenty v sekci Změny aktivit šablon, obsahuje informace a doporučený postup pro zpracování a podání žádosti o změnu aktivit ve zjednodušených projektech (šablonách).

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – leden 2023

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za leden 2023 pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I Chtěli bychom z aktivity Inovativní vzdělávání realizovat lyžařské […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – prosinec 2022

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za prosinec 2022 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I a pro výzvu šablony pro SŠ a VOŠ […]

Číst více

Kalkulačka šablon ZoR pro poradny pro výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Řídicí orgán OP JAK dne 21.12. 2022 zveřejňuje Kalkulačku šablon ZoR  pro poradny pro výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Kalkulačka šablon ZoR pro poradny je připravena jako jeden dokument pro všechny zprávy o realizaci a slouží k evidenci produktivních hodin v personálních šablonách. V Kalkulačce je také počítán počet osob a […]

Číst více

Podávání žádostí o podporu – výzva Šablony pro SŠ a VOŠ I

V souvislosti s prodloužením výzvy č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I do 31. ledna 2023 a tím i možnosti podat žádost o podporu pro nově vzniklé školy a školská zařízení v září/říjnu 2022, které mají vykázané žáky a studenty ve statistických výkazech k 30. 9./31. 10. 2022, si Řídicí orgán OP JAK dovoluje upozornit na následující skutečnosti: Prostřednictvím […]

Číst více

Kalkulačka šablon ZoR pro výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Řídicí orgán OP JAK dne 9.12. 2022  zveřejňuje Kalkulačku šablon ZoR  pro školy pro výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Kalkulačka šablon ZoR pro školy je připravena pro přehled vykazovaných aktivit do jednotlivých zpráv o realizaci, dále slouží k evidenci produktivních hodin v personálních šablonách, k přehledu individuálních konzultací kariérového poradce a […]

Číst více

Kalkulačka šablon ZoR pro výzvu č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Řídicí orgán OP JAK dne 9.12. 2022  zveřejňuje Kalkulačku šablon ZoR  pro výzvu č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I. Kalkulačka šablon ZoR je připravena pro přehled vykazovaných aktivit do jednotlivých zpráv o realizaci, dále slouží k evidenci produktivních hodin v personálních šablonách, k přehledu individuálních konzultací kariérového poradce, k přehledu a popisu akcí […]

Číst více