Výzva č. 02_24_030 Open Science II

26. června 2024 - 30. června 2025

Zbývá 345 dní na podání


Celková alokace

900 mil. Kč

Počet předložených žádostí

0

Předložené žádosti

0

Počet podpořených žádostí

0

Podpořené žádosti

0

Zbývající alokace

900 mil. Kč


Aktualizováno 16. 7. 2024


Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 10. 7. 2024.

Cíl výzvy

Cílem výzvy je podpořit oborově specifické a mezioborové aktivity v rámci implementace iniciativy European Open Science Cloud (dále též „EOSC“) v ČR v souladu s koncepčním dokumentem „Architektura implementace EOSC v ČR“.

Konkrétně výzva podpoří rozvoj tematických/oborových repozitářů a jejich integraci do prostředí Národní datové infrastruktury (dále též „NDI“), rozvoj a aplikaci vhodných metadatových modelů, standardů a dalších prostředků a nástrojů zvyšujících vyhledatelnost, dostupnost, interoperabilitu a znovu-využitelnost výzkumných dat (tj. zajištění FAIR principů uvnitř oborů i mezi nimi, včetně specifik pro citlivá data).

Výzva dále podpoří propojení těchto aktivit s aktivitami mezinárodními za účelem zajišťování nadnárodní interoperability a snižování bariér pro intraoborové i mezioborové zpřístupnění a využívání výzkumných dat v evropském i globálním měřítku.

Podání žádosti o podporu:

10. 7. 2024 – 30. 6. 2025 ve 14:00:00

v aplikaci IS KP21+ na webu: iskp21.mssf.cz

Informační email k výzvě: os@msmt.cz

Text výzvy Open Science II

25. 06. 2024 - 08:44| pdf| 598.03 kB

Prohlášení o přijatelnosti žadatele

25. 06. 2024 - 11:18| docx| 288.89 kB

Prohlášení o přijatelnosti - partner

25. 06. 2024 - 11:19| docx| 288.60 kB

Harmonogram klíčových aktivit

25. 06. 2024 - 11:20| xlsx| 151.43 kB

Realizační tým

25. 06. 2024 - 11:21| xlsx| 28.48 kB

Studie proveditelnosti

25. 06. 2024 - 11:23| docx| 561.80 kB

Kalkulačka jednorázové částky (b1)

25. 06. 2024 - 11:28| xlsx| 46.73 kB

Smlouva o partnerství

25. 06. 2024 - 11:29| docx| 306.94 kB

Prokázání vlastnické struktury

25. 06. 2024 - 11:32| docx| 283.71 kB

Vzor – Rozhodnutí

25. 06. 2024 - 08:44| docx| 249.54 kB

Vzor ZPP – příloha č. 1 k právním aktům

25. 06. 2024 - 08:44| docx| 292.15 kB

Zpřístupňování vědeckých dat pokračuje za podpory OP JAK

Praha, 26. června 2024 – Otevírání vědy a zpřístupňování výzkumných dat jsou dlouhodobě v popředí zájmu evropské politiky vědy a výzkumu. Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) reaguje na iniciativu European Open Science Cloud již druhou výzvou pod hlavičkou „Open Science“. Alokace 900 mil. korun výzvy Open Science II podpoří sdílení výzkumných dat a přispěje […]

Číst více

Výzva č. 02_24_030 Open Science II

Řídicí orgán OP JAK dne 26. 6. 2024 vyhlašuje výzvu č. 02_24_030 Open Science II, jejímž cílem je podpořit oborově specifické a mezioborové aktivity v rámci implementace iniciativy European Open Science Cloud (EOSC) v ČR v souladu s koncepčním dokumentem „Architektura implementace EOSC v ČR “. Ukončení příjmu žádostí je stanoveno do 30. 6. 2025 […]

Číst více