Výzva č. 02_24_030 Open Science II

Řídicí orgán OP JAK dne 26. 6. 2024 vyhlašuje výzvu č. 02_24_030 Open Science II, jejímž cílem je podpořit oborově specifické a mezioborové aktivity v rámci implementace iniciativy European Open Science Cloud (EOSC) v ČR v souladu s koncepčním dokumentem „Architektura implementace EOSC v ČR “. Ukončení příjmu žádostí je stanoveno do 30. 6. 2025 do 14:00:00 hod.

Text výzvy je k dispozici v sekci ZDE.