Výzva č. 02_23_026 Výzkumné prostředí

24. června 2024 - 16. prosince 2024

Zbývá 149 dní na podání


Celková alokace

1 200 mil. Kč

Počet předložených žádostí

0

Předložené žádosti

0

Počet podpořených žádostí

0

Podpořené žádosti

0

Zbývající alokace

1 200 mil. Kč


Aktualizováno 16. 7. 2024

Text výzvy Výzkumné prostředí

24. 06. 2024 - 06:17| pdf| 510.87 kB

Prohlášení o přijatelnosti žadatele

24. 06. 2024 - 06:34| docx| 288.91 kB

Harmonogram klíčových aktivit

24. 06. 2024 - 06:36| xlsx| 149.65 kB

Realizační tým

24. 06. 2024 - 06:37| xlsx| 28.46 kB

Studie proveditelnosti

24. 06. 2024 - 06:38| docx| 543.68 kB

Kalkulačka jednorázové částky (b1)

24. 06. 2024 - 06:40| xlsx| 46.54 kB

Prokázání vlastnické struktury

24. 06. 2024 - 06:41| docx| 283.41 kB

Vzor – Podmínky

24. 06. 2024 - 06:17| docx| 242.85 kB

Vzor – Rozhodnutí

24. 06. 2024 - 06:17| docx| 250.74 kB

Vzor ZPP – příloha č. 1 k právním aktům

24. 06. 2024 - 06:17| docx| 289.13 kB

Soupiska indikátorů

24. 06. 2024 - 09:37| xlsx| 54.29 kB

Seminář pro žadatele k výzvě Výzkumné prostředí

ŘO OP JAK informuje žadatele o plánovaném Semináři pro žadatele k výzvě č. 02_23_026 Výzkumné prostředí, jehož konání se předpokládá v první polovině září 2024. Přesný termín konání semináře bude v nejbližší době zveřejněn na webových stránkách OP JAK včetně možnosti registrace.

Číst více
ilustrační obrázek

1,2 miliardy korun z OP JAK na posilování kapacit pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje

Praha, 24. června 2024 – Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) reaguje na poptávku po zvyšování kapacit pracovníků v řízení výzkumu a vývoje a na potřebu zohlednění nových témat, jako je AI a kybernetická bezpečnost. Projekty realizované ve výzvě Výzkumné prostředí tak napomohou vytvořit mezinárodně konkurenceschopné podmínky a bezpečné prostředí pro excelentní výzkum a […]

Číst více

Výzva č. 02_23_026 Výzkumné prostředí

Řídicí orgán OP JAK dne 24. 6. 2024 vyhlašuje výzvu č. 02_23_026 Výzkumné prostředí, jejímž cílem je rozvoj kapacit, znalostí a dovedností pracovníků výzkumných organizací v oblasti strategického řízení výzkumu a vývoje za účelem zvýšení jejich odborné kapacity a vytvoření mezinárodně konkurenceschopných podmínek a odolného, bezpečného prostředí pro provádění excelentního výzkumu a vývoje. Ukončení příjmu […]

Číst více