Výzva č. 02_23_025 Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti

31. srpna 2023 - 11. dubna 2024

Zbývá 198 dní na podání


Celková alokace

2 000 mil. Kč

Počet předložených žádostí

0

Předložené žádosti

0

Počet podpořených žádostí

0

Podpořené žádosti

0

Zbývající alokace

2 000 mil. Kč


Aktualizováno 11. 9. 2023

Prohlášení o přijatelnosti žadatele

31. 08. 2023 - 07:26| docx| 288.68 kB

Prohlášení o přijatelnosti - partner

31. 08. 2023 - 07:28| docx| 288.14 kB

Declaration of eligibility of partner

31. 08. 2023 - 07:30| docx| 253.50 kB

Studie proveditelnosti

31. 08. 2023 - 07:31| docx| 467.47 kB

Realizační tým

31. 08. 2023 - 07:32| xlsx| 28.45 kB

Soulad projektu s RIS3

31. 08. 2023 - 07:33| docx| 346.16 kB

Kalkulačka jednorázové částky (b1)

31. 08. 2023 - 07:35| xlsx| 46.58 kB

Smlouva o partnerství

31. 08. 2023 - 07:36| docx| 305.31 kB

Prokázání vlastnické struktury

31. 08. 2023 - 07:41| docx| 283.24 kB

Kalkulačka mobilit – příjezdy/výjezdy

31. 08. 2023 - 07:43| xlsx| 141.63 kB

Vzor právního aktu

31. 08. 2023 - 07:48| docx| 246.19 kB

Vzor základních parametrů projektu

31. 08. 2023 - 07:48| docx| 295.13 kB

Dvě miliardy pro společenské a humanitní vědy

Praha, 31. srpna 2023 – Operační program Jan Amos Komenský vyhlašuje výzvu specificky zaměřenou na humanitní a sociální vědy – také ony totiž přispívají k hledání odpovědí na globální výzvy současnosti. Dnes vyhlašovaná výzva Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti přispívá k řešení historického deficitu humanitních a sociálních věd vůči ostatním výzkumným oblastem. […]

Číst více

Výzva č. 02_23_025 Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti

Řídicí orgán OP JAK dne 31. 8. 2023 vyhlašuje výzvu č. 02_23_025 Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti, jejímž cílem je vytvořit základ špičkového výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd a zároveň podpořit spolupráci mezi výzkumnými organizacemi v ČR v těchto vědních oblastech. Ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 11. […]

Číst více
12. 10.
9:30 - 15:00

Distanční seminář pro žadatele – Výzva č. 02_23_025 Společenské a humanitní vědy: Člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti

Místo konání: MS Teams – registrovaní účastníci obdrží odkaz k přihlášení na seminář a prezentaci den před konáním semináře.

Více informací