Vzory příloh k žádosti o podporu u výzvy č. 02_23_025 Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzoru Kalkulačky mobilit – příjezdy/výjezdy (rozšířený číselník zemí), která je přílohou žádosti o podporu výzvy č. 02_23_025 Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti. Na listu Výjezdy došlo k rozšíření číselníku zemí.

Tato změna umožní zadání mobility i do země, pro kterou není přímo stanoven korekční koeficient v Příloze č. 3 výzvy (Přehled hodnot korekčního koeficientu). Žadatel je povinen tyto případy vždy konzultovat s ŘO OP JAK. Vzor Kalkulačky mobilit – příjezdy/výjezdy (rozšířený číselník zemí) je dostupný v záložce Dokumenty,

ŘO OP JAK ponechává zveřejněný také původní vzor Kalkulačky mobilit – příjezdy, výjezdy. Žadatel, který do žádosti o podporu zahrne volitelnou aktivitu č. 3 – Mobility odborného týmu, je povinen doložit ve formě přílohy žádosti o podporu Kalkulačku mobilit – příjezdy/výjezdy, nebo Kalkulačku mobilit – příjezdy/výjezdy (rozšířený číselník zemí).