Výzva č. 02_23_015 Výzkumné infrastruktury I

20. února 2023 - 25. srpna 2023

Zbývá 151 dní na podání


Celková alokace

3 000 mil. Kč

Počet předložených žádostí

0

Předložené žádosti

0

Počet podpořených žádostí

0

Podpořené žádosti

0

Zbývající alokace

3 000 mil. Kč


Aktualizováno 20. 3. 2023

Výzva Výzkumné infrastruktury I

17. 02. 2023 - 10:44| pdf| 1.06 MB

Příloha č. 1 Hodnoticí kritéria

20. 02. 2023 - 10:24| pdf| 491.67 kB

Příloha č. 2 Karty tematických oblastí

17. 02. 2023 - 10:44| pdf| 1.21 MB

Prohlášení o přijatelnosti žadatele

17. 02. 2023 - 10:45| docx| 286.55 kB

Prohlášení o přijatelnosti - partner

17. 02. 2023 - 10:45| docx| 286.28 kB

Studie proveditelnosti

23. 02. 2023 - 10:11| docx| 539.81 kB

Harmonogram klíčových aktivit

17. 02. 2023 - 10:45| xlsx| 151.01 kB

Soulad s Národní RIS3 strategií

17. 02. 2023 - 10:45| docx| 360.65 kB

Smlouva o partnerství

17. 02. 2023 - 10:45| docx| 307.85 kB

Prokázání vlastnické struktury

17. 02. 2023 - 10:45| docx| 285.69 kB

Přehled nemovitostí dotčených projektem

17. 02. 2023 - 10:45| xlsx| 22.09 kB

Vzor právního aktu

17. 02. 2023 - 10:46| docx| 246.67 kB

Vzor Základních parametrů projektu

17. 02. 2023 - 10:46| docx| 292.71 kB

Vzory Prohlášení o velikosti podniku a Prohlášení o propojenosti s ostatními podniky pro účely ověření podniku v obtížích

Řídicí orgán OP JAK informuje, že byly zveřejněny vzory Prohlášení o velikosti podniku a Prohlášení o propojenosti s ostatními podniky pro účely ověření podniku v obtížích, které slouží jako podpůrné doklady před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory pro prokázání, že žadatel či partner s finančním příspěvkem není podnikem v obtížích (viz body 3) a […]

Číst více

3,9 miliardy korun na klíčové vybavení velkých výzkumných infrastruktur!

Praha, 20. února 2023 – Velké výzkumné infrastruktury jsou součástí inovativní a inteligentní transformace České republiky na národní i nadnárodní úrovni. Jejich přínos v době nedávné pandemie i stávající energetické krize poukazuje na rostoucí význam připravenosti špičkové vědy, výzkumných infrastruktur a komplexní nadnárodní spolupráce na současné i budoucí globální výzvy. Členské státy EU to potvrdily Brněnskou […]

Číst více

Výzva č. 02_23_015 Výzkumné infrastruktury I

Řídicí orgán OP JAK dne 20. 2. 2023 vyhlašuje výzvu č. 02_23_015 Výzkumné infrastruktury I, která je zaměřena na podporu upgradu a modernizace tzv. velkých výzkumných infrastruktur. Do výzvy se mohou zapojit velké výzkumné infrastruktury komplementárně financované z účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám poskytované MŠMT v období do roku 2026. Datum uzávěrky příjmu projektových žádostí je […]

Číst více
23. 3.
9:30 - 13:00

Distanční seminář pro žadatele – Výzva č. 02_23_015 Výzkumné infrastruktury I

Místo konání: Teams - odkaz bude zaslán registrovaným zájemcům před konáním semináře.

Více informací