Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Výzkumné infrastruktury I

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_015 (Výzkumné infrastruktury I) v prioritě 1 OP JAK, které se konaly ve dnech 30. 10. 2023, 2. 11. 2023, 7. 11. 2023, 9. 11. 2023, 10. 11. 2023, 14. 11. 2023, 15. 11. 2023, 22. 11. 2023, 24. 11. 2023, 27. 11. 2023, 6. 12. 2023, a tabulku „Přehled projednávaných projektů dle data jednání HK“.

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou žadatelé v této výzvě obracet na Mgr. Jana Štěpničku (Jan.Stepnicka@msmt.cz). Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno prostřednictvím interní depeše v IS KP21+.

Zápisy jsou k dispozici ZDE.