Aktualizace výzvy VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY I – navýšení alokace výzvy

Řídicí orgán OP JAK dne 19.12.2023 zveřejňuje aktualizaci výzvy č. 02_23_015 – VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY I. Předmětem změny je navýšení alokace výzvy z původních 3 000 000 000 Kč na 3 420 000 000 Kč. Navýšení alokace umožní podpořit realizaci dalších kvalitních projektů, a dojde tak jak k optimálnímu využití disponibilní alokace P1 OP JAK, tak k naplnění smyslu intervence systémově podpořit kvalitní projekty modernizace velkých výzkumných infrastruktur v ČR. Více informací o výzvě č. 02_23_015 – VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY I najdete ZDE.