3,9 miliardy korun na klíčové vybavení velkých výzkumných infrastruktur!

Praha, 20. února 2023 – Velké výzkumné infrastruktury jsou součástí inovativní a inteligentní transformace České republiky na národní i nadnárodní úrovni. Jejich přínos v době nedávné pandemie i stávající energetické krize poukazuje na rostoucí význam připravenosti špičkové vědy, výzkumných infrastruktur a komplexní nadnárodní spolupráce na současné i budoucí globální výzvy. Členské státy EU to potvrdily Brněnskou deklarací během českého předsednictví. OP JAK podpoří právě vyhlášenými výzvami rozvoj klíčového vybavení velkých výzkumných infrastruktur a e-infrastruktur částkou 3,9 miliardy korun.

Připravené výzvy Výzkumné infrastruktury I s alokací 3 miliardy korun a výzva Výzkumné e-infrastruktury I ve výši 900 milionů korun mají za cíl podpořit rozvoj klíčové infrastrukturní základny pro oblast výzkumu, vývoje a inovací v ČR, a to prostřednictvím upgradu a modernizace tzv. velkých výzkumných infrastruktur. Podpořeny budou velké výzkumné infrastruktury komplementárně financované z účelové podpory poskytované z národních zdrojů pro období do roku 2026, tedy infrastruktury zařazené na tzv. cestovní mapu, jež bude aktualizována v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 1043 ze dne 14. 12. 2022 v následujících týdnech (obecně o cestovní mapě velkých výzkumných infrastruktur zde). Modernizované velké výzkumné infrastruktury díky této podpoře budou následně moci poskytovat lepší podmínky pro výzkumné aktivity svých uživatelů, jimiž jsou jak výzkumné organizace, tak podniky a další subjekty z členských států EU i ze světa.

Nastavené financování v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský plynule a logicky navazuje na podporu výzkumného prostředí předešlých období. To vyzdvihla mimo jiné i nejvýznamnější celosvětová konference ICRI2022 organizovaná během českého předsednictví Radě EU. Konference se uskutečnila v říjnu loňského roku v Brně a zúčastnilo se jí téměř 500 odborníků z celého světa. Ti se zapojili do debaty nad problematikou výzkumných infrastruktur a způsobech, jak posílit jejich připravenost na budoucí krize. Představeny byly i související projekty financované MŠMT z evropských fondů prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Žádost o podporu do výzvy Výzkumné infrastruktury I mohou žadatelé předložit od 20. 2. 2023 do 25. 8. 2023 do 14 hodin v aplikaci IS KP21+. V případě výzvy Výzkumné e-infrastruktury I bude možné předložit žádost o podporu v termínu od 24. 2. 2023 do 25. 8. 2023, opět do 14 hodin.

Více informací naleznete na stránkách OP JAK v sekci výzvy. K této výzvě je také zřízen informační e-mail infrastrukturyOPJAK@msmt.cz.

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 20212027 využít finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Celková finanční alokace je 90 miliard Kč, přičemž 43 miliard je určených na podporu výzkumu a vývoje, 19 miliard na podporu vysokých škol a 28 miliard na regionální školství.

Kontaktní údaje

Operační program Jan Amos Komenský
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF

Kontaktní adresa: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Kontaktní e-mail: opjak@msmt.cz

Internetové stránky:
OPJAK.cz
MSMT.cz

Facebookový profil: facebook.com/opjak.msmt